sociale economie

De sociale economie ontpopt zich als een geloofwaardig economisch alternatief op de goederen- en dienstenmarkt. Ze beantwoordt aan een groeiende drang van burgers en consumenten naar een duurzame, solidaire en humane economie.

Als volwaardige economische activiteit profileert ze zich steeds meer als economische speler die zowel de markt- als de niet-marktlogica op een inclusieve manier belichaamt.

De sociale economie omvat organisaties die gericht zijn op het wederzijdse belang van hun leden, zoals coöperatieve vennootschappen en mutualiteiten, maar ook structuren die het algemeen belang beogen, zoals verenigingen, stichtingen en sociale ondernemingen.

Deze economie kende de laatste jaren een explosieve groei in een context van multidimensionale (economische, sociale, ecologische, ...) crisis  die onze samenlevingen doormaken. Die evolutie heeft geleid tot nieuwe verwante concepten zoals sociaal ondernemerschap, sociale onderneming of sociale ondernemer, begrippen die meestal betrekking hebben op het marktaspect van de sociale economie.

Wat is de rol van de FOD Economie in de sociale economie en het sociaal ondernemerschap?

In het kader van zijn opdracht, met name de goede werking van de goederen- en dienstenmarkt garanderen, wil de FOD Economie ook zijn federale bevoegdheden om de sociale economie te informeren en te ondersteunen, versterken. In navolging van zijn verwezenlijkingen op het vlak van deeleconomie en circulaire economie besteedt de FOD, conform zijn nieuwe strategische doelstelling, bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame economische modellen.

De FOD Economie speelt immers een belangrijke rol in de ontplooiing en stimulering van het sociaal ondernemerschap, alsook voor het "traditionele" ondernemerschap, in het bijzonder in zijn federale bevoegdheden zoals :

  • de erkenning van coöperatieve vennootschappen,
  • de bevordering van het ondernemerschap,
  • het Wetboek van economisch recht.

Bovendien geniet de FOD Economie een bevoorrechte positie als gesprekspartner bij de Europese instellingen en verdedigt hij op dit besluitvormingsniveau de belangen van de Belgische kmo’s, met inbegrip van de sociale ondernemingen.

In het raam van zijn nauwe samenwerking met het "Belgium Impact" initiatief, dat ZM de Koning officieel erkende tijdens zijn bezoek aan Impact Now op 24.06.2019, biedt de FOD Economie een specifieke webrubriek aan met relevante en betrouwbare informatie over het thema sociale economie, met de nadruk op sociaal ondernemerschap.

Deze rubriek werd ontwikkeld in overleg met de gewesten en andere federale overheidsdiensten, en richt zich tot de huidige, potentiële en toekomstige actoren in de sociale economie en tot alle geïnteresseerde burgers.

Meer over sociaal ondernermerschap

Laatst bijgewerkt
8 juli 2019