Coronavirus

De lijst van handelszaken en activiteiten waarvoor wij regelmatig vragen krijgen of zij al dan niet mogen geopend zijn of mogen plaatsvinden, is zojuist bijgewerkt naar aanleiding van het Overlegcomité van 24 maart.

Deze lijst is niet exhaustief en verleent geen enkel recht. De wetteksten en de besluiten van de toezichthoudende autoriteiten hebben onder alle omstandigheden voorrang. Enkel de gerechtshoven en rechtbanken kunnen geschillen beslechten.

Raadpleeg de lijst van voornaamste toegelaten activiteiten

Laatst bijgewerkt
14 april 2021