Vente de biens de consommation

De FOD Economie heeft een brochure opgesteld over de garanties van toepassing in geval van verkoop van consumptiegoederen. De brochure is opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Zij houdt rekening met de informatie die bij de consumenten werd ingezameld.

Ze heeft als doel de consumenten te informeren over hun rechten en plichten inzake de garantie in een vraag-antwoordvorm.

Het eerste gedeelte behandelt algemene vragen over de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen.

Het tweede gedeelte is opgesteld in een zeer praktijkgerichte vraag-antwoordvorm, vertrekkende van concrete voorbeelden en situaties die consumenten hebben meegemaakt.

Het derde en laatste gedeelte bevat een aantal tips en aanbevelingen die de consument in staat stellen om zijn rechten uit te oefenen.

Raadpleeg de brochure

Laatst bijgewerkt
10 september 2019