slager die een stuk vlees weegt

20 mei is het Wereld Metrologiedag. Die dag brengt wereldwijd het belang van de metrologie voor consumentenbescherming en voor eerlijke handel onder de aandacht.

Metrologie is de wetenschap van het meten. Ze waakt erover dat commerciële transacties waarbij een hoeveelheid wordt gemeten, nauwkeurig en betrouwbaar zijn. In België controleert de Metrologische Dienst, die deel uitmaakt van de FOD Economie, de meetinstrumenten die in handelszaken worden gebruikt.

Hoe weet u of uw weegschaal conform is?

Bent u een detailhandelaar, een supermarktmanager of verkoopt u artikelen op basis van gewicht?

Niet elke weegschaal is geschikt voor uw transacties. Ze moet aan verschillende eisen voldoen voor u ze gebruikt:

 1. Zo moet de weegschaal wanneer u ze koopt voorzien zijn van
  • een EU-conformiteitsverklaring
  • de CE-markering
  • de aanvullende metrologische markering
 2. U moet de ingebruikname melden aan de Metrologische Dienst en ervoor zorgen dat de identificatiegegevens en technische gegevens zichtbaar zijn.
   
 3. Bovendien moet uw weegschaal om de vier jaar herijkt worden om haar goede werking te garanderen, wat wordt bevestigd door het aanbrengen van een groen vignet. Vergeet niet om de herijk tijdig aan te vragen, want een niet gecontroleerde weegschaal mag niet worden gebruikt voor commerciële transacties!

Tankstation

Bent u de uitbater van een tankstation dat brandstof verkoopt? Dan moet u gebruik maken van brandstofpompen met

 • een EU-conformiteitsverklaring
 • de CE-markering
 • de aanvullende metrologische markering
 • een installatie om het gemeten volume om te zetten naar een volume bij een referentietemperatuur van 15°C

Daarnaast moeten uw pompen jaarlijks een herijk ondergaan: het groene vignet moet op elke pomp kleven. Zo niet, mag de pomp niet gebruikt worden.

Meer weten over uw wettelijke verplichtingen voor de meetinstrumenten die u gebruikt? U vindt alle info op Wat kan de Metrologie voor mij betekenen als eigenaar en/of gebruiker van een meetinstrument?

Laatst bijgewerkt
18 mei 2020