""

De langverwachte invoering van het eenheidsoctrooistelsel in het voorjaar van 2023 luidt een nieuw tijdperk in voor intellectuele eigendomsrechten (IE) in Europa en voor de bevordering van innovatie op het continent.

Als aanvulling op het Europese octrooistelsel is het eenheidsoctrooistelsel bijzonder nuttig voor starters en kleine en middelgrote ondernemingen. Daardoor krijgen zij, door één enkele aanvraag in te dienen bij het Europees Octrooibureau (EOB), uiteindelijk bescherming in 25 EU-lidstaten. Bovendien neemt het nieuwe systeem, met de invoering van het eengemaakte octrooigerecht, de resterende belemmeringen voor de interne markt van de EU weg en helpt zo de Europese technologiemarkt versterken.

Met een reeks presentaties en paneldiscussies geeft de conferentie een overzicht van het eenheidsoctrooistelsel vanuit verschillende perspectieven en belicht de voordelen ervan voor ondernemers en innovatieve bedrijven. Sprekers van hoog niveau van de Europese Commissie, het Europees Octrooibureau en de Belgische regering, alsook vertegenwoordigers van innovatieve kmo's, de academische wereld en de rechterlijke macht bespreken de verschillende mogelijkheden die het eenheidsoctrooistelsel opent voor de bescherming van intellectuele eigendom, en het potentieel om innovatie in Europa te stimuleren.

Programma

U kunt de conferentie de dag zelf volgen via de sociale media:

LinkedIn

YouTube 

Laatst bijgewerkt
18 november 2022