dame die groente weegt op een weegschaal

De FOD Economie voert regelmatig productcontrolecampagnes uit in het Europese kader van het  Multi Annual National Control Plan (MANCP).

Eind 2019 is een campagne gevoerd rond de weeginstrumenten die worden gebruikt door fruit- en groentetelers.

Het doel van de campagne was om een controle uit te voeren op de weeginstrumenten die door fruit- en groentetelers worden gebruikt bij het afvullen en in de handel brengen van verpakkingen van fruit en groenten. De campagne omvatte enkel bedrijven die zelf hun geteelde fruit en/of groenten afvullen op gewicht.

De controles gebeurden onaangekondigd, zonder bericht of voorafgaande afspraak.

Het ging om een administratieve controle van de opschriften, ijkmerken en verzegelingen van het weeginstrument, aangevuld met een technische controle van de weegfunctie.

In totaal werden 27 groente- en fruittelers, die zelf ook groenten en/of fruit afvullen, in het kader van die campagne bezocht. De aanwezige 111 weeginstrumenten werden eerst onderworpen aan een administratieve controle van de opschriften, de ijkmerken en de verzegelingen. Hierbij werden 51 inbreuken vastgesteld, wat aanleiding gaf tot het opstellen van 48 waarschuwingen en 3 processen-verbaal.

De weeginstrumenten die bij de administratieve controle in orde bleken, werden bijkomend onderworpen aan een technische controle waarbij de correcte werking van de weegfunctie wordt gecontroleerd. Van de 60 weeginstrumenten die technisch gecontroleerd werden, was er één toestel waarbij de aangetroffen afwijkingen groter waren dan de toegestane toleranties.

Nagenoeg alle aangetroffen inbreuken werden vastgesteld tijdens de administratieve controle. Slechts 1 van de 60 weeginstrumenten die ook aan een technische controle werden onderworpen bleek niet conform te zijn.

De waarschuwingen en processen-verbaal worden opgevolgd door een hercontrole in 2021.

Meer info over de controle van de werkelijke hoeveelheid van geconditionneerde (voorverpakte) producten

Laatst bijgewerkt
16 februari 2021