Campagne voorverpakkingen van fruit en groenten bij telers

De FOD Economie voert regelmatig productcontrolecampagnes uit in het Europese kader van het  Multi Annual National Control Plan (MANCP).

In 2019 is een campagne gevoerd rond voorverpakte producten die door groente- en fruittelers rechtstreeks aan de consument worden verkocht.

Die campagne betrof een controle van de werkelijke hoeveelheid van voorverpakte groenten en fruit, geconditioneerd naar vast gewicht.

Enkel bedrijven die zelf fruit en/of groenten telen en die ook zelf verpakken werden voor de campagne geselecteerd. Daarenboven werden bij de campagne enkel voorverpakte goederen geconditioneerd naar een vaste nominale hoeveelheid, gecontroleerd.

Fruit en groenten die o.a., maar daarom niet exclusief, voor de campagne in aanmerking kwamen, waren: witloof, bessen, tomaten, wortels, appels, peren, scheuten, spinazie, sla, uien, …

De controles gebeurden onaangekondigd, zonder bericht of voorafgaande afspraak.

In het kader van de campagne werden 30 groente- en fruittelers bezocht. De ter plaatse geconditioneerde producten, voorverpakt naar vast gewicht, werden aan een controle onderworpen. Hierbij werd de werkelijke hoeveelheid van de individuele voorverpakkingen bepaald en vergeleken met de op de verpakking aangeduide, nominale hoeveelheid, rekening houdend met de reglementair toegestane afwijkingen.

In totaal werden 64 loten voorverpakte producten gecontroleerd. Bij 12 ervan werd een inbreuk vastgesteld, waarvoor 8 waarschuwingen en 4 processen-verbaal werden opgesteld.

81 % van de loten bleek conform de reglementering te zijn. De grote meerderheid van de sector voldoet dus aan de opgelegde vereisten.

De sector fruit en groenten is vergelijkbaar met andere sectoren op dit vlak.

De waarschuwingen en processen-verbaal worden opgevolgd door een hercontrole in 2021.

De controle van de werkelijke hoeveelheid van geconditioneerde producten

Laatst bijgewerkt
29 januari 2021