Campagne Roomijs

De FOD Economie voert regelmatig productcontrolecampagnes uit in het Europese kader van het  Multi Annual National Control Plan (MANCP).

In 2019 werd een campagne rond roomijs gevoerd.

Bedoeling van die campagne was na te gaan of het werkelijke gewicht van roomijs overeenkwam met het op het etiket vermelde nominale gewicht.

De te inspecteren bedrijven werden geselecteerd op basis van hun aanbod in de supermarkten.

28 partijen roomijs werden gecontroleerd. 36 % van de producten was over het geheel genomen niet-conform. Het percentage van niet-conforme producten bedroeg meer dan 50 % bij kleinschalige producenten, die niet over dezelfde technische middelen beschikken als industriële producenten.

7 waarschuwingen en 4 processen-verbaal werden aan de producenten gegeven voor de geconstateerde inbreuken. Een nieuwe controle vindt plaats in 2021.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 28 december 1979 betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde producten in voorverpakkingen, tot omzetting in Belgisch recht van richtlijn 76/211/EEG van 20 januari 1976

Metrologie: controle van voorverpakte producten

 

Laatst bijgewerkt
21 januari 2021