Campagne Mosselen

De FOD Economie voert regelmatig productcontrolecampagnes uit in het Europese kader van het Multi Annual National Control Plan (MANCP).

Eind 2019 werd een campagne gevoerd rond voorverpakte mosselen met een vast gewicht.

De producten zijn afkomstig uit Nederland, waar de metrologische controles op dezelfde manier worden verricht als in België als gevolg van de toepassing van de Europese richtlijn.

Die wetgeving vereist dat EU-producten die vanuit de Europese Unie in België worden ingevoerd, maar zonder een in België vertegenwoordigd bedrijf, vergezeld moeten gaan van autocontroleverslagen en een bewijs van de metrologische middelen die de producent gebruikt om er zeker van te zijn dat het gewicht van de verpakking correct is.

Bedoeling van de controles was de identiteit van de producent vast te stellen, de vermelding van een nominale hoeveelheid te verifiëren en vooral de werkelijke hoeveelheid ten opzichte van de aangegeven nominale hoeveelheid van de gecontroleerde producten te bepalen.

Uit een vooronderzoek bij restaurants bleek dat mosselen vaak in jutezakken van 25 of 50 kg worden verpakt. Aangezien mosselen tijdens het vervoer tussen 2 en 5 kg zeewater kunnen verliezen, is een technische controle onmogelijk omdat het gewicht van het product op natuurlijke wijze kan veranderen.

In  plastic voorverpakte mosselen met een vast gewicht houden daarentegen water vast en kunnen worden gecontroleerd. Daarom werden de controles alleen uitgevoerd op in plastic voorverpakte mosselen met een vast gewicht.

24 partijen werden gecontroleerd. Alle gecontroleerde partijen waren volledig conform.

Regelgeving

Richtlijn 76/211/EEG van 20 januari 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake het voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen

Koninklijk besluit van 28 december 1979 betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde producten in voorverpakkingen, tot omzetting in Belgisch recht van richtlijn 76/211/EEG van 20 januari 1976

Metrologie: controle van voorverpakte producten

Laatst bijgewerkt
27 januari 2021