Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie

De kmo's en zelfstandige ondernemers zijn de ruggengraat van onze economie. In 2017 waren
de kmo's met minder dan 250 werknemers goed voor 99,8 % van de Belgische ondernemingen en telden we 1.087.763 zelfstandigen en helpers.

Iets meer dan een op de drie zelfstandigen (34,9%) is een vrouw. Bij het vrouwelijke ondernemerschap is er nog een groeimarge want het aantal zelfstandige vrouwen ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers is nog relatief laag.

Wilt u zich ook storten in het avontuur van de eigen onderneming? Neem zeker eerst uw tijd om uw project goed voor te bereiden; zo zullen uw slaagkansen aanmerkelijk groter worden!

De bedoeling van deze brochure is u te informeren over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure behandelt ook verschillende thema's die gedurende de levenscyclus van uw onderneming zouden kunnen aan bod komen.

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met verschillende andere overheidsdiensten (Financiën, Sociale zekerheid, Justitie, …)

Raadpleeg deze brochure.

Laatst bijgewerkt
6 mei 2019