Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Groei van het aantal kmo’s

In 2017 groeide het aantal kmo’s in België met 4 %, een toename van 36.034 kmo’s ten opzichte van 2016, en kwam aldus uit op 940.440 ondernemingen met minder dan 250 werknemers. De belangrijkste sectoren in termen van aantal kmo’s zijn respectievelijk de vrije beroepen, de handel en de bouwnijverheid. In 2017 telde de sector van de vrije beroepen voor het eerst meer kmo’s dan de handel.

Het aantal tewerkgestelde werknemers in kleine kmo’s (micro-ondernemingen en kleine ondernemingen) steeg in 2017 met 0,2 %. In de micro-ondernemingen steeg het aantal werknemers met 0,1 % en in de kleine ondernemingen met 0,4 %. Het aantal werkgevers dat gebruik maakte van de maatregel voor een eerste aanwerving steeg tussen het vierde kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017 met 70,3 %.

Meer weten…  

 

Laatst bijgewerkt
18 januari 2019