""

Word een vzw en pas uw statuten aan tegen ten laatste 31 december 2023!

Uw vereniging bestaat nog altijd onder de rechtsvorm van beroepsvereniging (BV – beroepsvereniging gecreëerd in het kader van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen)? Is dat het geval dan moet u:

Wacht niet: u heeft tot ten laatste 31 december 2023 de tijd om u orde te stellen!

Opgelet: bestuurders van beroepsverenigingen die zich op 31 december 2023 niet omgevormd hebben in vzw kunnen hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van de niet-nakoming van die verplichting.

Waarom moet u uw beroepsvereniging omvormen tot een vzw?

Het is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die in 2019 is ingevoerd.

Sinds 1 mei 2019 is het niet meer mogelijk om een beroepsvereniging op te richten.
Vanaf 1 januari 2024 verdwijnen alle beroepsverenigingen die zich niet omgevormd hebben tot een vzw. Dan kunnen ze zich omvormen in:

  • een “klassieke” vzw;
  • een vzw erkend als beroepsvereniging.

Welke zijn de regels een verplichtingen die van toepassing zijn op de beroepsverenigingen?

De regels en verplichtingen zijn verschillend naargelang de situatie:

“Klassieke” vzw of vzw erkend als beroepsvereniging? 

Als uw vzw de erkenning als beroepsvereniging bekomt, mag ze in rechte optreden, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, voor de verdediging van de persoonlijke rechten waarop haar leden aanspraak mogen maken in die hoedanigheid, onverminderd het recht voor die leden om rechtstreeks op te treden, zich bij het geding aan te sluiten of tussen te komen in de loop van het rechtsgeding. Dat is met name het geval voor de rechtsgedingen tot uitvoering van de overeenkomsten gesloten door de vereniging voor haar leden, en voor de rechtsgedingen tot vergoeding der schade veroorzaakt door hun niet-uitvoering (artikel 9:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Meer informatie en procedure

Welke zijn de voorwaarden om een erkenning te bekomen? Hoe dient u een aanvraag in? Ontdek al die informatie en de te nemen stappen op onze website “Beroepsverenigingen”.

Laatst bijgewerkt
5 juni 2023