Elektriciteit

Het type eindverbruik waarvoor in de Belgische huishoudelijke sector het meeste energie wordt verbruikt, zijn verwarming, de productie van warm water, en verlichting en elektrische toestellen. Bij een beleid dat streeft naar minder energieverbruik en/of bij wijziging van de energiemix richting hernieuwbare energiebronnen, moet er dus hoofdzakelijk met deze drie soorten eindverbruik rekening worden gehouden.

Sinds 2010 stellen we een daling van het globale verbruik vast. Het type eindverbruik waarvoor het energieverbruik gedaald is, zijn verwarming, koken, en verlichting en elektrische toestellen.

Die daling is mogelijk gemaakt dankzij verschillende Europese richtlijnen zoals de Richtlijnen PEB, Ecodesign en Energie-etikettering. De eerste richtlijn heeft geleid tot een betere isolatie van (nieuwe en gerenoveerde) gebouwen. De andere richtlijnen hebben ervoor gezorgd dat de consument meer gekozen heeft voor efficiëntere systemen en toestellen die dus minder energie verbruiken.

Meer weten...

Raadpleeg de analyse

Laatst bijgewerkt
10 mei 2019