""

Elke houder van intellectuele-eigendomsrechten heeft er belang bij dat de rechten waarvan hij houder is, worden gerespecteerd.

Gerechtelijke procedures kunnen echter duur zijn en lang aanslepen. De keuze voor alternatieve geschillenregeling (ADR) kan in dat geval verschillende voordelen bieden voor de partijen, zoals de snelheid en de lagere kosten van de procedure die minder conflictgericht is.

In dat kader ontwikkelde de FOD Economie een praktische gids voor alternatieve geschillenbeslechting in intellectuele eigendomskwesties.

Meer weten over deze gids

Laatst bijgewerkt
20 mei 2022