""

Met de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke steunmaatregelen na de energiecrisis geeft de federale regering extra energiesteun aan de huishoudens. Die extra steunmaatregel omvat een basispakket energie geldig voor de maanden november en december 2022:

  • voor gas: 135 euro/maand
  • voor elektriciteit: 61 euro/maand

Welke stappen moet u ondernemen om van die steun te profiteren?

Voorlopig hoeft u niets te doen.

Als u in aanmerking komt voor het basispakket gas en/of elektriciteit, verloopt de procedure automatisch, op voorwaarde dat uw gegevens in het Rijksregister en die in de contracten van uw leveranciers overeenstemmen.

De leveranciers zullen die bedragen uiterlijk op 18 januari 2023 van uw voorschotten of jaarlijkse afrekeningen aftrekken of u de verschuldigde bedragen (vaste tarieven voor november en december) terugbetalen.

Als u recht heeft op die steun, maar u heeft op 18 januari 2023 nog niets ontvangen, moet u vanaf 23 januari 2023 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

Opgelet: Dien uw aanvraag niet in voor 23 januari 2023, anders wordt ze niet in aanmerking genomen.

Heeft u nog vragen?

Alle nuttige informatie vindt u in de FAQ’s op onze website:

Laatst bijgewerkt
8 december 2022