Advocaten: communiceer vlot met de consumenten!

Een advocaat moet, net als een onderneming, bepaalde informatie aan de consument verstrekken, zowel vóór als na het afsluiten van een overeenkomst.

Ten eerste moet hij toegang verschaffen tot:

  • zijn contactgegevens,
  • zijn tarieven (incl. btw en alle andere verplichte bedragen) en de manier waarop die worden berekend. De consument moet in elk geval altijd, met volledige kennis van zaken, kunnen instemmen met wat hem in rekening zal worden gebracht,
  • zijn werkwijze, zijn eventuele standaarddocument(en) (overeenkomst, protocol, ...), zijn algemene voorwaarden voor toegang tot zijn diensten indien die er zijn (begin en einde van de overeenkomst, betalingsvoorwaarden, verhaal in geval van geschil, ...).

In ieder geval is het essentieel voor de advocaat om regelmatig de nodige informatie te verstrekken over de evolutie van het dossier, om de mogelijkheid te geven aan de cliënt om te reageren, en om snel te antwoorden op eventuele vragen, want een advocaat is in de eerste plaats een facilitator!

Die professionals moeten ook in staat zijn om elke klacht van een consument in behandeling te nemen. Als zij daarvoor over een dienst beschikken, impliceert dat:

  • een snelle bevestiging dat de klacht is ontvangen en dat die wordt onderzocht,
  • het probleem in der minne trachten op te lossen door te proberen een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Dat is ook opgenomen in de Codex Deontologie voor Advocaten,
  • rekening houden met reactie- en behandelingstermijnen zodat de door de consument geleden schade niet nog groter wordt,
  • de consument informeren over het feit dat hij nooit verplicht is een oplossing te aanvaarden waarin hij zich niet kan vinden en dat hij zich in dat geval altijd kan richten tot de bevoegde Ombudsdienst of, indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden, tot de rechtbank.
Laatst bijgewerkt
14 juli 2021