weegschaal

Die dag brengt wereldwijd het belang van de metrologie voor consumentenbescherming en voor eerlijke handel onder de aandacht.

Correcte metingen, u kunt er vanop aan
Daar waakt de dienst Metrologie over

Geeft de weegschaal die uw slager gebruikt het juiste gewicht aan? Weegt het brood dat ik gekocht heb wel degelijk precies 800 gram? Die 50 liter benzine die ik tankte, is dat werkelijk exact 50 liter?

Het zijn situaties waar u dag in dag uit mee te maken krijgt.

In België waakt de Metrologische Dienst van de FOD Economie over correcte en betrouwbare metingen van hoeveelheden bij handelstransacties. Metrologie is de wetenschap van het meten en speelt een belangrijke rol in uw dagelijks leven, vaak zonder dat u dat beseft.

Weegschalen ijken

Weegt de 150 gram ham van uw slager effectief zoveel? Dat garandeert de Metrologische Dienst u: de gebruikte weegschaal wordt regelmatig geijkt en moet voorzien zijn van een groen vignet dat aangeeft dat de weegschaal voldoet aan de technische vereisten voor een correcte meting.

Correct tanken

U vult uw brandstoftank, maar u twijfelt aan de aangekondigde 50 liter? Let ook hier op het kleine groene vignet dat garandeert dat de pomp het aangeduide volume, bij de referentietemperatuur van 15 °C, correct levert!

Voorverpakte producten

En, als u voorverpakte producten koopt, controleren we ook of de aangegeven hoeveelheid wel degelijk in de verpakking zit. Het gaat steeds om de nettohoeveelheid, dus zonder het gewicht van de verpakking.

Achter de schermen waakt de Metrologische Dienst elke dag over uw belangen.

Ontdek hoe we daarbij te werk gaan

Laatst bijgewerkt
25 mei 2020