100 jaar consumptieprijsindex

De consumptieprijsindex (CPI) bestaat 100 jaar

Voor de 20ste eeuw kende de Belgische economie nauwelijks inflatie en bleven de prijzen van de belangrijkste consumptiegoederen nagenoeg stabiel. Het uitbreken van de eerste wereldoorlog bracht spectaculaire prijsontwikkelingen teweeg, die tijdens de oorlogsjaren en de daaropvolgende jaren van economische crisis voor sociale onrust zorgden.

De toenmalige minister van Nijverheid, Arbeid en Ravitaillering stelde een objectief meetinstrument voor om de evolutie van de kleinhandelsprijzen op te volgen.

Zo ontstond in 1920 het eerste indexcijfer van de kleinhandelsprijzen met als basis april 1914 = 100. Dit eerste indexcijfer werd berekend aan de hand van 56 producten (voornamelijk voedingswaren), verspreid over 59 lokaliteiten (steden en gemeenten).

Statbel, het Belgische statistiekbureau, berekent elke maand deze index en vat in het kort de geschiedenis van de index voor u samen.

Laatst bijgewerkt
24 maart 2020