Ongevallen met betrekking tot elektrische installaties

Voor elektrische installaties die onder het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) vallen, moet elk ongeval worden meegedeeld aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie wanneer:

 • er personen bij betrokken zijn, en
 • het ongeval rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties die dienen
  • voor de productie van elektrische energie
  • voor de omzetting van elektrische energie
  • voor de transmissie van elektrische energie
  • voor de verdeling van elektrische energie
  • voor het gebruik van elektrische energie

Die verplichting betreft alle elektrische installaties die in het toepassingsdomein vallen van de drie Boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019:

Hoe meldt u een ongeval?

Om een ongeval aan te geven, gebruik onze online toepassing 

Notificatie elektrisch ongeval

Ongevallen met betrekking tot elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Elk ongeval met betrekking tot elektrische installaties op arbeidsplaatsen moet eveneens worden aangegeven bij de FOD Werkgelegenheid en Arbeid.

In dat geval verwijzen we naar de voorschriften van de Codex over het welzijn op het werk.

Laatst bijgewerkt
10 juni 2024