Een webapplicatie

MEDIPRICES is de webapplicatie bestemd voor farmaceutische bedrijven (van geneesmiddelen voor menselijk gebruik) en bedrijven met een medisch karakter (implantaten, hoortoestellen, grondstoffen gebruikt voor magistrale bereidingen).

MEDIPRICES zorgt voor een efficiëntere administratieve opvolging van uw dossiers, met inachtneming van de wettelijke voorschriften en verzekering van de veiligheid van uw gegevens.

Met MEDIPRICES kunt u onder andere:

  • prijsaanvragen indienen;
  • uw dossiers, ingediend bij de Prijzendienst, raadplegen;
  • de prijs melden die werkelijk wordt toegepast op de Belgische markt, met de toepassingsdatum;
  • elk jaar de verkochte hoeveelheden en Europese prijzen opgeven.

MEDIPRICES is vanaf 1 juli 2021 verplicht conform het koninklijk besluit van 25 april 2021 (BS 07 mei 2021) tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht.

Elke prijsaanvraag die vanaf 1 juli 2021 via de papieren weg wordt ingediend, is niet langer geldig.

Ga naar de Applicatie MEDIPRICES.

Laatst bijgewerkt
16 juni 2021

Laatste nieuws voor dit thema