Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.