Table of Contents

  Na de oprichtingsfase moet u uw onderneming verder ontwikkelen om haar voortbestaan op lange termijn te garanderen. U beslist misschien om in het buitenland actief te zijn, om daar handelspartners te vinden en nieuwe marktkansen te scheppen.

  Wanneer u van plan bent activiteiten uit te oefenen in een ander land van de Europese Unie dat voorwaarden oplegt voor beroepskwalificaties, dan moet u een EU-verklaring  krijgen: hiermee kunt u dan uw praktijkervaring doen gelden.

  De internationalisering, een uitdaging voor de kmo's

  Kmo’s die internationaal actief zijn, behoren tot de beter presterende ondernemingen. Maar, ... intreden op de internationale markt vereist een bepaalde grootte, vraagt investeringen, een groot bedrijfskapitaal, een buffer tegen financiële risico’s, ... Deze elementen kunnen al snel belangrijke hinderpalen zijn voor de internationalisering van kmo’s.

  In een studie over de exportprestaties van de Belgische kmo’s worden deze moeilijkheden bevestigd.

  Volgens een enquête die in het kader van deze studie bij de Belgische kmo's werd uitgevoerd, zijn de redenen om zich op de internationale markt te begeven: 

  • een bewuste strategische keuze voor ontwikkeling en/of diversificatie;
  • actief zijn op een nichemarkt;
  • de goede reputatie van de onderneming.

  De enquête maakt ook de verschillende belemmeringen en hinderpalen duidelijk die soms verband houden met de ondernemingsgrootte:

  • de kosten gelinkt aan de ontwikkeling van de exportactiviteiten;
  • de moeilijkheid om zich tegen bepaalde risico's (wisselkoers, betaling) in te dekken;
  • de te vervullen douaneformaliteiten;
  • de toegangsdrempels tot doellanden (normen, certificatie, in overeenstemming brengen).

  Internationalisering van kmo’s en aanboren van nieuwe markten is belangrijk om de groei van onze economie te ondersteunen. Om deze redenen is de internationalisering van de kmo's een van de zes pijlers van het federale regeerakkoord ter ondersteuning van het ondernemerschap.

  Bundelen van de inspanningen op exportvlak

  Buitenlandse markten veroveren is niet gemakkelijk, in het bijzonder voor de kleine en zeer kleine ondernemingen. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan een groepsdynamiek: de inspanningen bundelen door bij voorbeeld een werkgeversgroepering op te richten.

  De werkgeversgroepering

  Door de oprichting van een werkgeversgroepering (WG) kunnen de kleinste ondernemingen zich onder een koepel verenigen om een of meerdere werknemer(s) te delen die ze enkel deeltijds nodig hebben. 

  De werknemer sluit een arbeidsovereenkomst af met de werkgeversgroepering die wettelijk gezien zijn enige werkgever is. Hierdoor staat de werknemer ter beschikking van de aangesloten ondernemingen van de groepering.

  Dit instrument is aan de kmo's aangepast die de ervaring en de kwalificaties willen delen van een medewerker die in dienst is genomen om de exportactiviteiten ten behoeve van de leden van de werkgeversgroepering te ontwikkelen.

  Meer weten over de werkgeversgroepering.

  Steun voor internationalisering

  Om de ondernemers die zich in het buitenland willen vestigen, te begeleiden, te financieren en te adviseren zijn er verschillende gewestelijke, federale en Europese exportsteunmaatregelen.

  Meer weten over steun voor internationalisering.

  Laatst bijgewerkt
  27 november 2023