Table of Contents

  De bevordering van innovatie is een essentiële factor voor het concurrentievermogen van de Europese economie. Aangezien intellectuele eigendom een van de belangrijkste instrumenten is om de waarde van innovatie te bevorderen en te vergroten, is het belangrijk dat ondernemingen, en in het bijzonder kmo's, universiteiten, onderzoekscentra, IP-professionals en bedrijfsfederaties worden geïnformeerd over de instrumenten voor het bevorderen van innovatie door middel van intellectuele eigendom.

  Hiertoe werd met behulp van onze regionale partners (VLAIO, HUB, Innoviris, SPW-EER en Wallonie Entreprendre) een inventaris opgemaakt van de instellingen die belast zijn met de bevordering van innovatie door middel van intellectuele eigendom.

  Dankzij deze identificatie werden deze instellingen in kaart gebracht, wat resulteerde in een overzicht, dat toegankelijk is met een eenvoudige klik op de betreffende instantie.

  Diensten voor intellectuele eigendom

  Regionale instanties

  In Vlaanderen

  In Brussel

  In Wallonië

  Laatst bijgewerkt
  25 juni 2024