De wetgeving inzake witwaspreventie is van toepassing op de kunst- en antieksector sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 29 september 2021 aangaande de inschrijving van de kunsthandelaars en de entrepots bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van de FOD Economie.

Wie moet zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Sinds 23 oktober 2021 moeten de volgende ondernemingen hun inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen laten registreren of wijzigen, via een ondernemingsloket naar keuze (art. 2 van het koninklijk besluit van 29 september 2021):

  1. antiquairs, kunstgalerieën en alle tussenpersonen die kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud (“antiquiteiten”) verkopen of tussenkomen in de verkoop ervan en waarvan de prijs gelijk is aan of hoger is dan 10.000 euro (art. 5 § 1, 31°/1)
  2. veilinghuizen, wanneer de maximale schatting van kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud gelijk is aan of hoger is dan 10.000 euro (art. 5 § 1, 31°/1)
  3. organisatoren van beurzen en salons, wanneer de verkoopprijs van de tentoongestelde kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud gelijk is aan of hoger is dan 10.000 euro (art. 5 § 1, 31°/1)
  4. entrepots die gespecialiseerd zijn in de opslag van kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud (ongeacht hun prijs of waarde) (art. 5 § 1, 31°/2)

Wanneer moeten die ondernemingen zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Dergelijke ondernemingen die op 23 oktober 2021 niet bestonden of niet actief waren als kunsthandelaar of gespecialiseerd entrepot, moeten zich vóór de aanvang van deze activiteit inschrijven.

De ondernemingen die op die datum reeds een dergelijke activiteit uitoefenden, hebben tot 31 december de tijd om hun inschrijving aan te passen.

Onder welke NACEBEL-code moeten zij zich inschrijven?

Antiquairs en kunstgalerieën moeten een van de volgende NACEBEL-codes aanvragen:

  • 4778702 “Detailhandel in gespecialiseerde winkels of in commerciële kunstgalerieën in kunstwerken jonger dan 50 jaar die voor 10.000 euro of meer te koop worden gesteld”
  • 4779102 “Detailhandel in winkels of in commerciële kunstgalerieën in roerende goederen van meer dan 50 jaar oud die voor 10.000 euro of meer te koop worden gesteld”

Veilinghuizen moeten een van de volgende NACEBEL-codes aanvragen:

  • 4799002 “Veilinghuizen voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud met een geschatte maximumverkoopprijs van 10.000 euro of meer”
  • 4791005 “Retailveilingen via internet van kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud met een geschatte maximumverkoopprijs van 10.000 euro of meer”

Organisatoren van beurzen en salons moeten de volgende NACEBEL-code aanvragen:

  • 8230001 “Organisatie van beurzen en tentoonstellingen van kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud”

Gespecialiseerde entrepots moeten de volgende NACEBEL-code aanvragen:

  • 5210021 “Exploitatie voor rekening van derden van opslagfaciliteiten voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud”

Hoe inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De inschrijving gebeurt via een erkend ondernemingsloket. Sommige boekhouders bieden aan om dit voor u te doen bij uw ondernemingsloket.

Maak van die inschrijving gebruik om alle informatie die u in de KBO hebt laten registreren te controleren, en om eventueel ontbrekende of onjuiste gegevens aan te vullen of te corrigeren.

U bent ingeschreven, wat moet u nu doen?

U bent nu een “onderworpen entiteit” die onder de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten valt.

U bent verplicht de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien na te leven.

Laatst bijgewerkt
18 oktober 2023