Voor kmo’s is het niet altijd eenvoudig om een professioneel krediet te verkrijgen bij een bank of kredietbemiddelaar. De wet over kmo-financiering voorziet kmo’s van een aantal rechten die hen helpen en beschermen tijdens het proces van kredietverlening.  

De rechten van kmo’s bij hun kredietaanvraag worden op de pagina de wet over kmo-financiering in detail uiteengezet.

Een algemeen overzicht van de rechten en tools van kmo’s bij een kredietaanvraag vindt u op de pagina Krediet aanvragen voor uw kmo: rechten en tools.

Welke stappen moet u ondernemen?

Als u vaststelt dat een financiële instelling haar wettelijke verplichtingen niet nakomt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde dienst van de financiële instelling.

Als er geen oplossing wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten.

Ombudsfin helpt bij het zoeken van een oplossing voor een geschil over kredieten, de basisbankdienst voor ondernemingen, grensoverschrijdende betalingen (binnen de Europese Unie) en MIFS (afwikkelingsvergoedingen aangerekend aan de handelaar bij betalingstransacties). U kunt gratis een beroep doen op Ombudsfin.

Laatst bijgewerkt
30 november 2023