Table of Contents

  U kunt evenwichtige algemene verkoopsvoorwaarden hebben opgesteld in termen van rechten en plichten van de partijen, u hebt een duidelijke, toegankelijke, volledige en up-to-date website, maar u kunt het risico op een geschil met een klant of leverancier nooit uitsluiten.

  Wat moet u doen als u een geschil hebt met een klant of leverancier?

  Praat er eerst en vooral over. U moet altijd proberen om het geschil zelf op te lossen door gewoon contact op te nemen met de andere partij. Die is vaak van goede wil en zal, net als u, proberen te voorkomen dat het probleem escaleert en in de rechtbank moet worden beslecht.

  Hier zijn enkele tips:

  • Zorg ervoor dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet door nuttige informatie te verstrekken over uw contracten, bestelbonnen, facturen, websites, ...
  • Bevestig uw contacten en eventuele afspraken schriftelijk.
  • Plan in uw contractonderhandelingen hoe u eventuele geschillen zult oplossen en neem een clausule hierover op in het contract. Vergeet niet om te verwijzen naar Belmed en zijn erkende bemiddelingspartners.

  U hebt een handelsgeschil dat betrekking heeft op een consument?

  Weet dat u op dat vlak wettelijke verplichtingen hebt, zowel voor als na het sluiten van een contract.

  U moet belangrijke informatie verstrekken en/of beschikbaar stellen zodat de consument contact met u kan opnemen en u kan laten weten dat hij of zij een probleem heeft.

  Wanneer u een klacht ontvangt, moet u die zo snel mogelijk behandelen en proberen op te lossen.

  Doe er alles aan om tot een akkoord te komen, ook al is dat niet altijd mogelijk.

  Kunt u ondanks uw inspanningen het geschil niet oplossen?

  Voor meer details, raadpleeg onze algemene richtsnoeren voor de behandeling van klachten (PDF, 226.95 KB).

  U hebt een handelsgeschil dat enkel betrekking heeft op ondernemingen?

  Wees logisch en redelijk, d.w.z.:

  • laat de andere partij weten dat u een probleem hebt;
  • probeer het probleem samen in der minne te regelen.

  Het is immers beter om een deel van wat u wilt te krijgen dan helemaal niets, om nog maar te zwijgen van het verlies van een handelsrelatie!

  Als u het geschil niet samen in der minne kunt oplossen, kunt u de hulp inroepen van neutrale en bekwame deskundigen.

  Meer info over minnelijke geschillenregeling?

  Raadpleeg Belmed, uw partner in alternatieve geschillenbeslechting.

  Laatst bijgewerkt
  17 april 2023