Evenement datum
20 november 2020
Zeezand in een 360°-perspectief

Table of Contents

  De dienst Continentaal Plat van de FOD Economie organiseert dit jaar opnieuw een studiedag over de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee. We verwelkomen jullie graag op vrijdag 20 november 2020 op onze studiedag “Een 360°-perspectief op zeezand” in het Zwin Natuur Park te Knokke-Heist.

  De resultaten van de monitoring en enkele innovaties komen aan bod, alsook het nieuw referentieniveau voor zandwinning en de impact van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026. In de namiddag worden recyclage van zeezand en mogelijke alternatieven onder de loep genomen. Afsluiten doen we met de toepassingen van zeezand in de industrie en in het kader van kustveiligheid.

  Programma

  09.00

  Onthaal met welkomstkoffie

  09.45

  Verwelkoming

  Vertegenwoordiger FOD Economie

   

  Monitoring: resultaten en innovatie

  10.00

  Monitoring sand extraction and its impact on the seabed by coupling EMS data and MBES improved bathymetric and backscatter measurements

  Marc Roche (FOD Economie – Dienst Continentaal Plat) en Nathalie Debese (ENSTA)

  10.20

  Effect van zandwinning op het bodemleven, ook te meten via genetische monitoring?

  Annelies De Backer en Sofie Derycke (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

  10.40

  Status quo zeebodemintegriteit en hydrografische condities. Noden voor nieuwe RV Belgica!

  Vera Van Lancker (KBIN – OD Natuur) en Lieven Naudts (KBIN – OD Natuur)

  11.00

  Vragenronde

   

  Nieuw referentieniveau voor zandwinning en het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

  11.10

  Het nieuw referentieniveau

  Koen Degrendele (FOD Economie – Dienst Continentaal Plat)

  11.25

  Studie impact nieuw referentieniveau op de golfhoogte en de kust

  Dries Van den Eynde (KBIN – OD Natuur)

  11.35

  Impact van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 en het nieuw referentieniveau op de zandwinning

  Zeegra

  11.50

  Vragenronde

  12.00

  Toelichting posters

  12.20

  Warme lunch

  13.45

  Interactieve postersessie

   

  Zeezand: recyclage en alternatieven

  14.30

  Sand and circularity - Aiming at a symbiosis between the Geosphere and the Anthroposphere

  Eric Pirard (Université de Liège) en Luc Courard (Université de Liège)

  14.45

  Circulair bouwen in België – zand in eeuwige kringloop?

  Jeroen Vrijders (WTCB)

  15.00

  Substitution sand in road engineering, a product from the recycling of Shredder Residues of Metallic wastes

  Hervé Demoulin (Comet Traitements s.a.)

  15.15

  Climate Change Adaptation and Circular Economy – the role of the Marine Aggregates Industry

  Dirk Fincke (European Aggregates Association)

  15.30

  Vragenronde

  15.40

  Koffiepauze

   

  De toepassingen van zeezand

  16.10

  Zeezand voor de bouwindustrie

  Christophe Huyghebaert (Zeegra)

  16.30

  Zeezand en kustveiligheid

  Elias Van Quickelborne (Vlaamse Overheid – Afdeling Kust)

  16.50

  Vragenronde

  17.00

  Receptie

  Kostprijs deelname

  150 euro

  Inschrijven

  Schrijf u voor 20 oktober 2020 in via het inschrijvingsformulier.

  Taal

  De presentaties verlopen in het Nederlands en Engels.
  De PowerPoint-presentaties, de posters en de artikelbundel zijn in het Engels.

  Volg ons op facebook voor het laatste nieuws!

  Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met mevrouw Helga Vandenreyken

  Adres

  Zwin Natuur Park
  Graaf Léon Lippensdreef 8
  8300 Knokke-Heist

  Laatst bijgewerkt
  19 mei 2020