Evenement datum
17 oktober 2019
(c)

Table of Contents

  De FOD Economie nodigt u uit op een studiedag over de recente wetgevende ontwikkelingen in het auteursrecht, op donderdag 17 oktober 2019.

  In 2018-2019 werden op Belgisch vlak verschillende wijzigingen aangebracht aan het wettelijke kader. Denk bv. aan de nieuwe regelgeving over de audiovisuele sector, de billijke vergoeding in de muzieksector, en de thuiskopie. Bovendien werden twee nieuwe Europese richtlijnen over het auteursrecht en de naburige rechten goedgekeurd in 2019.

  Het doel van deze dag is om het publiek (burgers en rechtspractici) te informeren over de nieuwe wetgevende bepalingen van het auteursrecht en om reacties in te winnen over de Europese instrumenten.

  Programma

  08.30 u Onthaal
  09.00 u Verwelkoming
  Séverine Waterbley, directeur-generaal van de Algemene Directie Economische Reglementering, FOD Economie
  09.15 u Algemeen overzicht van de regelgevende ontwikkelingen 2018-2019
  Gunther Aelbrecht, FOD Economie
  09.40 u Uitzonderingen en beperkingen in de digitale en grensoverschrijdende omgeving
  Marie-Christine Janssens, KU Leuven
  10.05 u Vragen
  10.20 u Pauze
  10.40 u De nieuwe Europese instrumenten inzake het auteursrecht: algemene voorstelling
  Jaime De Mendoza, Europese Commissie
  11.05 u Ontwikkelingen inzake reprografie en privékopie
  Morgane Saint-Amand, FOD Economie
  11.30 u De exploitatie van cultureel erfgoed in het kader van de EU – praktische aspecten
  Gyta Berasnevičiūtė-Singh, EUIPO
  11.55 u Vragen
  12.30 u Lunch
  14.00 u Ontwikkelingen inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, billijke vergoeding en unieke platformen
  Natacha Lenaerts, FOD Economie
  14.25 u Europese bepalingen voor bepaalde vormen van gebruik van beschermde inhoud door onlinediensten
  Alain Strowel, Université Saint-Louis
  14.50 u Regelgevende ontwikkelingen in de audiovisuele sector
  Tim Nagels, FOD Economie
  15.15 u Vragen
  15.30 u Pauze
  15.45 u Rechten inzake data en toegang tot gegevens: waarover gaat het?
  Thomas Tombal, Université de Namur
  16.10 u Ontwikkelingen in het auteurscontractenrecht op Europees en Belgisch niveau
  Bernard Vanbrabant, Université de Liège
  16.35 u Vragen
  16.50 u Besluit
  Fabienne Brison, Vrije Universiteit Brussel
  17.15 u Einde

  Taal

  De studiedag vindt deels in het Nederlands, deels in het Frans en Engels plaats. Er is geen simultaanvertaling voorzien.

  Inschrijving

  De inschrijving is afgesloten. U kunt niet meer inschrijven voor dit evenement.

  Adres

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  City Atrium C, 
  Vergaderzaal, 1e verdieping
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  Laatst bijgewerkt
  24 september 2019