Evenement datum
23 november 2023 - 12 december 2023
""

Table of Contents

  Het Belgisch verbindingsbureau voor de kennisgeving van ontwerpen voor technische voorschriften (Belnotif) nodigt u, in samenwerking met de Europese Commissie, uit om deel te nemen aan een algemene opleiding over de procedures voor kennisgeving van deze ontwerpen.

  Het doel van deze opleiding is:

  • de technische voorschriften in detail te definiëren
  • het belang van kennisgeving, de bijbehorende verplichtingen en de gevolgen van niet-naleving te benadrukken;
  • de kennisgevingsprocedure en de verschillende fasen ervan te presenteren.

  Context van de opleiding

  Alle ontwerpen van nationale technische voorschriften moeten worden aangemeld voordat ze in nationaal recht worden vastgesteld. Dat is een vereiste van Richtlijn (EU) 2015/1535 en van de WTO-overeenkomst over technische handelsbelemmeringen (TBT) en de overeenkomst over sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS).

  Die kennisgevingen van technische voorschriften dragen bij tot de optimale werking van de Europese interne markt en de internationale handel. Ze maken het mogelijk om nationale handelsbelemmeringen te vermijden die ongerechtvaardigd, te restrictief of op een andere manier in strijd met de Europese wetgeving en internationale handelsovereenkomsten zijn.

  Lidstaten zijn onderworpen aan de verplichting tot Europese en internationale kennisgeving. Niet-nakoming van die verplichting uit hoofde van de Europese richtlijn leidt tot de niet-toepasbaarheid en dus de niet-afdwingbaarheid van de technische regel en een mogelijke inbreukprocedure uit hoofde van artikel 258 of 259 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie. Niet-naleving van de kennisgevingsverplichting op basis van de WTO-overeenkomsten stelt de lidstaat achter de maatregel bloot aan mogelijke geschillen op internationaal niveau.

  De kennisgevingsprocedures veroorzaken in alle lidstaten talrijke implementatieproblemen, doorgaans als gevolg van onwetendheid of een gebrek aan bewustzijn van die verplichting bij de autoriteiten. De opleiding heeft tot doel die situatie te verhelpen voor wat de Belgische autoriteiten betreft.

  Praktische informatie

  De virtuele opleiding is verdeeld in drie modules van elk drie uur. De opleiding vindt plaats in het Frans, maar de PowerPoint-presentaties zijn echter beschikbaar in het Nederlands. Uiteraard is het mogelijk om vragen in het Nederlands te stellen.

  • Donderdag 23.11.2023 (13-16 u)
  • Donderdag 30.11.2023 (13-16 u)
  • Dinsdag 12.12.2023 (13-16 u)

  Programma

  Kennisgeving krachtens Richtlijn (EU) 2015/1535: Basis

  23.11.2023 (13 u.-16 u.)

  1. Wettelijk kader
  2. Doelstellingen van richtlijn (EU) 2015/1535 voor de Europese interne markt
  3. Gedetailleerde definitie van technische voorschriften
  4. Omstandigheden waarin de kennisgeving verplicht is
  5. Uitzonderingen op de kennisgevingsverplichting
  6. Gevolgen van niet-naleving van de kennisgevingsverplichting
  7. Statistisch overzicht
  8. Databank en abonnementen
  9. Q&A

  Kennisgeving krachtens Richtlijn (EU) 2015/1535: in detail

  30.11.2023 (13 u.-16 u.)

  1. Algemeen schema van de procedure
  2. Timing
  3. Vereiste documenten
  4. TRIS-TBT
  5. Status-quoperiode & uitzonderingen
  6. Reacties ontvangen & geven
  7. Verzoeken om raadpleging
  8. Hernotificatie
  9. Databank & inschrijvingen
  10. Om verder te gaan
  11. Q&A

  Kennisgeving volgens de TBT- en SPS- overeenkomsten van de WTO

  12.12.2023 (13 u.-16 u.)

  1. Wettelijk kader
  2. Doelstellingen van de TBT-overeenkomst in de WTO
  3. Technische voorschriften in het kader van de TBT-overeenkomst
  4. Doestellingen van de SPS-overeenkomst in de WTO
  5. Sanitaire en fytosanitaire maatregelen in het kader van de SPS-overeenkomst
  6. TBT of SPS?
  7. Omstandigheden waarin de kennisgeving plaatsvindt
  8. Gevolgen van niet-naleving van de kennisgeving
  9. Statistisch overzicht
  10. Algemeen schema van de procedure
  11. Timing
  12. Vereiste documenten
  13. Redelijke termijn voor het indienen van reacties & uitzonderingen
  14. Reacties ontvangen & geven (inclusief Specific Trade Concerns en de rol van de Commissie)
  15. Hernotificatie
  16. Databank en abonnementen
  17. Om verder te gaan
  18. In het kort: vergelijking van Europese en internationale kennisgevingen
  19. Q&A

  Inschrijven – Hoe kan ik deelnemen?

  Inschrijven voor de webinarreeks kan via ons inschrijvingsformulier.

  Aarzel niet om deze informatie te delen met alle geïnteresseerden.

  Ik schrijf me in

  Waar vindt de opleiding plaats?

  De opleiding zal doorgaan als webinar via Webex. Zodra u zich heeft ingeschreven zal u de deelnamelink ontvangen.

  Laatst bijgewerkt
  1 september 2023