Evenement datum
26 april 2023
""

Europa staat op het punt om een nieuw tijdperk van innovatiebevordering in te stappen, dankzij de langverwachte komst van het unitaire octrooi, gepland voor 1 juni 2023.

Dit nieuwe systeem is bijzonder nuttig voor starters en kmo's, maar ook voor universiteiten en diensten voor technologietransfer, en helpt hun innovatieve investeringen op de Europese markt beter te waarderen.

De conferentie ontvangt een groot aantal sprekers:

 • het Europees Octrooibureau
 • vertegenwoordigers van bedrijfsfederaties
 • vertegenwoordigers van de Belgische Technology Transfert Offices et Knowledge Transfer Offices (TTO-KTO, IE-professionals)
 • de professionals van de intellectuele eigendom
 • ondernemers op het gebied van IE

Die deelnemers delen hun standpunten over het unitaire octrooi mee.

Tijdens de conferentie wordt ook het eengemaakte octrooigerecht en de lokale afdeling in Brussel voorgesteld. Journaliste Indra Dewitte is de moderator van dit evenement.

Programma

Tijdstip Activiteit

08.30

Onthaal met koffie of thee

09.00

Welkom door Séverine Waterbley, voorzitter van de FOD Economie

09.15

Het eenheidsoctrooisysteem - de voordelen van het systeem door De heer Pierre Treichel, Lawyer European and International Legal Affairs, European Patent Office

09.40

Presentatie van het Eengemaakt Octrooigerecht door De heer Sam Granata, rechter van de lokale afdeling te Brussel van het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG)

10.05

Het eenheidsoctrooi en het gemeenschappelijk octrooigerecht vanuit het oogpunt van innoverende ondernemingen:
Panel moderator: Indra Dewitte, Journalist

 • De heer Fabrice Brion, CEO, I-Care Group
 • Mevrouw Liesbet Conings, Engineering Director, XenomatiX

10.35

Koffiepauze

10.55

Het eenheidsoctrooi en het gemeenschappelijk octrooigerecht vanuit het oogpunt van de bedrijfsfederaties:

Panel moderator: Bruno Vandermeulen, advocaat

 • Mevrouw Caroline Cleppert, Directrice - Studiedienst & Lobby, UCM
 • Mevrouw Tine Schaerlaekens, Director Innovation, Essenscia
 • De heer Frank Socquet, Juridisch expert – studiedienst, Unizo
 • De heer Bert Spreuwers, Company Lawyer - Expert Intellectual Property Rights, Agoria

11.25

Het eenheidsoctrooi en het gemeenschappelijk octrooigerecht vanuit het oogpunt van de Technology Transfert Offices en Knowledge Transfer Offices:

Panel moderator: Indra Dewitte, Journalist

 • Benoît Van Driessche, Intellectual Property Advisor, LiEU-netwerk
 • De heer André Clerix, Director IP, imec vzw
 • De heer Benoît Olbrechts, Manager Technology Scouting & IP Services , Sirris
 • Mevrouw Madeleine Wéry, R&D onderzoeker en adviseur Intellectueel eigendom, Centexbel en vertegenwoordiger van het Belgische PATLIB-netwerk

11.55

Het eenheidsoctrooi en het gemeenschappelijk octrooigerecht vanuit het oogpunt van de IE-professionals:
Panel moderator: Geert Glas, advocaat

 • Mevrouw Mireille Buydens, professor aan de Université de Liège en aan de Université Libre de Bruxelles, advocaat partner bij Janson
 • De heer Pieter Callens, advocaat-vennoot, Eubelius
 • Mevrouw Ludivine Coulon, CEO, Calysta
 • De heer Claude Quintelier, octrooigemachtigde

12.25

Conclusies door De heer Jérôme Debrulle, directeur-generaal – Algemene Directie  Economische Reglementering van de FOD Economie 

12.45

Lunch

Taal

Deze conferentie gaat door in het Nederlands, Frans en Engels.

Voor simultaanvertaling wordt gezorgd.

Inschrijving

Inschrijven voor de conferentie, die plaatsvindt in de FOD Economie, kan tot uiterlijk 14 april. Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.

Voor deelnemers die niet in Brussel aanwezig kunnen zijn, wordt de conferentie gestreamd. Registratie blijft echter verplicht. U ontvangt kort voor de conferentie alle nodige informatie om u aan te sluiten.

 FOD Economie

Online

Adres

FOD Economie
Vergaderzaal 1e verdieping
City Atrium 50
1210 Brussel

Laatst bijgewerkt
22 maart 2023