Evenement datum
28 oktober 2020
uitnodiging webinar van het VBO op 28.10.2020 Brexit: klaar voor de nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk?

Table of Contents

  Op 1 januari 2021 stapt het Verenigd Koninkrijk effectief uit de Europese interne markt en douane-unie. Met of zonder handelsakkoord. Dat betekent dat op 1 januari ook een pak nieuwe regels van kracht worden. Denk aan de douaneprocedures die veranderen, de nieuwe btw-regels … Zonder handelsakkoord verandert er zelfs nog meer.

  Hoe dan ook, de vraag blijft ‘Bent u er klaar voor?’ Bent u op de hoogte van alle ins en outs die de nieuwe grens met zich meebrengt? Voor uw import/export, contractrecht, arbeidsmobiliteit … Van de manier waarop de overheid de nieuwe regels gaat invoeren? En van de verplichtingen waaraan uw bedrijf zal moeten voldoen?

  Het VBO en de FOD Economie brachten op 28 oktober 2020 een reeks Belgische experts van de verschillende betrokken overheden rond de digitale tafel om de geplande veranderingen op 1 januari 2021 toe te lichten en om op al uw concrete vragen te antwoorden.

  Dit webinar wordt in de eerste twee weken van november opnieuw uitgezonden op Canal Z TV.

  U kunt de opnames van de verschillende onderdelen van dit webinar ook bekijken via de Vimeo-links.

  Programma

  WEEK 45 (03/11 > 06/11)

  Programmatie 50’ tussen 19u en 20u  Brexit webinar – “Brexit: Bent u klaar voor de nieuwe relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk?”

  ON AIR (webcast van de plenaire vergadering van het webinar): di 3/11 – woe 4/11 – do 5/11 – vrij 6/11 + aansluitend extensie na elke aflevering met pancarte die verwijst naar de ‘Brexit week’ (week van 9-13/11)

  Inhoud

  Het effectieve vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt van de Europese Unie op 1 januari 2021 – met of zonder nieuw handelsakkoord – heeft grote operationele gevolgen en een reële impact op onze economie. Als voorbereiding daarop, geven we in ‘The Global Picture’, de inleiding van het webinar, mee hoe het staat met de huidige onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en de voorbereidingen op de komende veranderingen. Ook de impact van de brexit op ons land komt aan bod. 

  De opname van de plenaire vergadering bekijken (vimeo)

  ‘BREXIT WEEK 46’ (09/11 > 13/11)

  Programmatie 3x 50’- Brexit webinars komen steeds klokvast gedurende 5 weekdagen:

  ON AIR dagelijks met volgende planning:

  • Tussen 11u & 12u WEBINAR: Focus op handel en goederenvervoer
  • Tussen 15u & 16u WEBINAR: Sociale kwesties
  • Tussen 18u & 19u WEBINAR : Juridische kwesties

  Inhoud

  Handel en goederenvervoer

  In die sessie komen de belangrijkste vragen over import en export tussen België en het Verenigd Koninkrijk aan bod. Aan welke veranderingen kunnen we ons verwachten op het vlak van douaneprocedures? En inzake btw? Welk stelsel zal van toepassing zijn voor de oorsprongsregels en voor de accreditaties?

  De opname van de sessie "Handel en goederenvervoer" bekijken (vimeo)

  Sociale Cluster

  In die sessie gaan we dieper in op de verschillende sociale kwesties die opduiken als gevolg van de brexit. Verschillende experts overlopen de veranderingen inzake verblijfsvergunningen, sociale zekerheid en professionele mobiliteit.

  De opname van de sessie "Sociale Cluster" bekijken (vimeo)

  Juridische kwesties

  In die sessie duiken de sprekers in de belangrijkste juridische kwesties aan de vooravond van de brexit. Wat betekent het definitieve vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op het vlak van contracten? Of verzekeringen? Onder welk stelsel valt alles wat te maken heeft met intellectuele eigendom en gegevensbescherming?

  De opname van de sessie "Juridische kwesties" bekijken (vimeo)

  Met de steun van:

  Logo FOD Economie en Kanaal ZLogo FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

   

  Laatst bijgewerkt
  5 november 2020