Artikel

Koppeling met interne instrumenten van je bedrijf

Inhoud

Als je al met digitale tools werkt om je bedrijf te beheren (bv. een voorraadbeheerprogramma, ERP, enz.), kies dan voor een onlineverkoopoplossing die aan deze interne tools kan worden gekoppeld. Zo zal je veel efficiënter werken.

Soms is die koppeling van meet af aan gepland en zelfs eenvoudig op te zetten. In andere gevallen vereist het complexere technologieën: verbinding via een API of er moet specifiek op maat ontwikkeld worden...

Volgend artikel Opzet van je onlineverkoopsysteem Sterke productfiches