Artikel

Is je project wel commercieel aantrekkelijk en economisch levensvatbaar?

Inhoud

Zodra je project concreet beschreven is, is het tijd om de haalbaarheid ervan te bepalen d.m.v. een marktstudie.

Dit is een essentiële stap, vooral wanneer je project een aanzienlijke investering vereist.

Daarbij neem je volgende aspecten onder de loep:

 • De markt
  • Wie zijn je klanten? Hoe groot is die markt ? Richt je je naar verschillende klantenprofielen? Is het een groeiende markt? …
 • Je concurrenten
  • Wie zijn je directe en indirecte concurrenten? Hoe zit die markt in elkaar (wat is het belang van deze concurrenten)? Wat zijn hun differentiatiestrategieën?
 • Je leveranciers
  • Wie zijn je (mogelijke) leveranciers? Wat is de marktstructuur op dat gebied (zijn er veel potentiële leveranciers of slechts een paar spelers)? Wat zijn de winstmarges? Wat is je onderhandelingspositie? …
 • De omgeving van je project
  • Welke factoren zouden je project kunnen beïnvloeden (politiek, economisch, juridisch, sociaal, technologisch, ecologisch en regelgevend)?

Dit marktonderzoek zal meer of minder belangrijk zijn naar gelang de omvang van je project.

In sommige gevallen zal het ook nuttig zijn statistische studies te raadplegen of een enquête te voeren bij potentiële afnemers en klanten.

Volgend artikel Een stevig onderbouwde activiteit Op welke doelgroepen ga je je richten?