Table of Contents

    Duurzame ontwikkeling is gericht op het versterken van economische capaciteit en sociale solidariteit binnen de grenzen van de hulpbronnen van de aarde. Door het juiste evenwicht te vinden tussen die dimensies, ze even belangrijk te maken en ze op een geïntegreerde manier aan te pakken, kunnen we klimaatneutraliteit bereiken tegen 2050. Dat is van groot belang voor het concurrentievermogen van de Belgische economie.

    Voor meer informatie over de Belgische strategie omtrent een circulaire economie, kan u surfen naar Visie en engagementen van België over een duurzame economie. Daar vind je ook het “Federaal Actieplan Circulaire Economie 2021-2024.

    De sterke en zwakke punten van ons land met betrekking tot duurzame ontwikkeling worden op de volgende pagina's behandeld:

    Laatst bijgewerkt
    9 april 2024