Voor kmo’s is het niet altijd eenvoudig om een professioneel krediet te verkrijgen bij een bank of kredietbemiddelaar. De wet over kmo-financiering voorziet kmo’s van een aantal rechten die hen helpen en beschermen tijdens het proces van kredietverlening.  

De rechten van kmo’s bij hun kredietaanvraag worden op de pagina de wet over kmo-financiering in detail uiteengezet.

Een algemeen overzicht van de rechten en tools van kmo’s bij een kredietaanvraag vindt u op de pagina Krediet aanvragen voor uw kmo: rechten en tools.

Welke voordelen biedt de wet over kmo-financiering aan kmo’s?

De wet over kmo-financiering biedt talrijke voordelen aan kmo’s:  

  1. Kmo’s krijgen meer transparantie in het kredietaanbod, want ze kunnen de voorwaarden van de contracten van de verschillende kredietgevers vergelijken.

Bijvoorbeeld: voor elke besluitvorming krijgen ondernemingen een schriftelijke toelichting, een summier informatiedocument en het ontwerp van kredietovereenkomst zelf.

  1. Er ontstaat een beter evenwicht in de contractuele relatie tussen de kredietgever en de onderneming.

Bijvoorbeeld: er bestaat een wettelijke omkadering en plafonnering van de wederbeleggingsvergoeding en de kredietverstrekker is verplicht om een kredietweigering te motiveren.

  1. Een gedragscode (PDF, 1.78 MB), die gezamenlijk is opgesteld door de vertegenwoordigende organisatie van de kredietsector en de belangenorganisaties van de kmo's, legt de toepassingsmodaliteiten van de wet vast en verzekert dat die nauwkeurig overeenstemmen met de verwachtingen van alle belanghebbenden.

Welke ondernemingen worden getroffen door de wet over kmo-financiering?

De wet inzake de financiering van de kmo’s is van toepassing op elke onderneming (fysieke persoon die een professionele activiteit als zelfstandige uitoefent, rechtspersoon of onderneming zonder rechtspersoonlijkheid) die niet meer dan een van de volgende criteria overschrijdt voor twee opeenvolgende boekjaren:

  • 50 werknemers (jaargemiddelde – voltijdse equivalenten);
  • jaaromzet van 9 miljoen euro (exclusief btw);
  • balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Startende ondernemingen schatten te goeder trouw bovenstaande criteria in het begin van het boekjaar.

Laatst bijgewerkt
29 april 2024