Table of Contents

  Wie wordt beschouwd als auto-expert?

  Een auto-expert is een professional die het deskundige onderzoek (expertise), in de ruime zin van het woord, van voertuigen verricht. Hij oefent dit beroep geregeld en onpartijdig uit als zelfstandige of loontrekkende. Hij voert de volgende taken uit, voor rekening van derden:

  • voertuigen evalueren en nagaan of zij in overeenstemming zijn met de wetten en verordeningen, alsook of de identificatiegegevens en de beschrijving van die voertuigen met de werkelijkheid overeenkomen;
  • alle onderzoek en analyses van technische aard verrichten, teneinde de omstandigheden en de oorzaken te bepalen van de ongevallen waarin een of meer voertuigen betrokken zijn geweest, zodat de aansprakelijkheid voor die ongevallen kan worden vastgelegd;
  • bepalen in hoeverre de voertuigen zijn aangetast door slijtage, schade, gebrek en averij, alsook welke werkingsgebreken zij vertonen;
  • bepalen waaraan de in het vorige punt opgesomde tekortkomingen te wijten zijn;
  • ramen welk materieel nadeel de voertuigen door de schade hebben geleden;
  • bepalen hoeveel en welke herstellingswerken nodig zijn om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, alsook de kostprijs ramen van die herstellingswerken en nagaan of ze naar behoren zijn uitgevoerd;
  • technisch inschatten of de immobilisatie van een voertuig gegrond is en de duur ervan bepalen;
  • een met redenen omkleed verslag opstellen over de uitvoering van de toegewezen opdracht.

  Wie mag het beroep van auto-expert uitoefenen?

  De voorwaarden om tot het beroep te worden toegelaten en het uit te oefenen, verschillen naargelang:

  Om het verschil tussen vestiging en tijdelijke uitoefening beter te begrijpen, kunt u de FAQ van Be-Assist raadplegen.

  Hoe een auto-expert vinden?

  Raadpleeg of voer een zoekopdracht uit op de pagina Zoek leden. Zo vindt u de namen of handelsbenamingen evenals de contactgegevens van alle auto-experts die ingeschreven zijn bij het Instituut van de Auto-Experts.

  Laatst bijgewerkt
  25 november 2020