De architect maakt de plannen op en controleert de uitvoering van de werken waarvoor een bouwaanvraag vereist is (artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect).

Toegang tot het beroep en uitoefening

Om de titel van architect te voeren en om het beroep van architect in alle wettelijkheid te mogen uitoefenen, moet u:

  • over het diploma beschikken dat wettelijk vereist is (artikel 2 van de wet van 20 februari 1939);
  • zich inschrijven bij de Orde van Architecten die u de toestemming verleent om het beroep uit te oefenen (artikels 5 en 8 van de wet van 26 juni 1963).

Toepassingsgebied van de wet

De wet beschermt het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van architect.

De wet is van toepassing op de natuurlijke personen die het beroep in hoofd- of nevenberoep uitoefenen. Rechtspersonen kunnen zich eveneens inschrijven bij de Orde van Architecten.

Erkenning van beroepskwalificaties

Een architect, onderdaan van een andere lidstaat, die een opleidingstitel bezit zoals hernomen in bijlage V. 7. van de Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, zoals laatst gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU, kan genieten van een automatische erkenning van zijn beroepskwalificaties. De bijlagen van deze richtlijn worden up-to-date gehouden aan de hand van gedelegeerde besluiten van de Europese Commissie. De geconsolideerde versie van de Richtlijn 2005/36 bevat de meest recente versie van de bijlagen en in het bijzonder van bijlage V.7. zoals aangepast door de gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie.

Voor een erkenningsaanvraag volstaat het om de Orde van architecten te consulteren. Algemene informatie vindt u ook terug op de website van Be-Assist. Be-Assist is het Belgisch assistentiecentrum dat vragen beantwoordt van onderdanen van een lidstaat over de toepassing van Richtlijn 2005/36/EG.

Bijkomende informatie

Nationale Raad van de Orde van Architecten

Kartuizersstraat 19/4
1000 Brussel
Tel.: +32 2 627 88 10
Fax: +32 2 627 88 19
E-mail: nationale.raad@cnoa-nroa.be

Orde van Architecten - Vlaamse Raad

Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

Tel.: +32 2 643 62 00
Fax: +32 2 643 62 19
E-mail: vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be

Franstalige en Duitstalige Raad

Glaverbel Building, Rez F
Terhulpsesteenweg 166/26
1170 Brussel

Tel.: 02 643 61 00
E-mail: secretariat.cfgoa@ordredesarchitectes.be  

Laatst bijgewerkt
24 juni 2024