Nu u aan het einde van de Cyberscan bent gekomen, bent u beter op de hoogte van de risico's en bedreigingen waaraan u bent blootgesteld op het gebied van cyberveiligheid.

De overheid is zich er evenwel van bewust dat investeren in cyberveiligheid niet eenvoudig is en zwaar kan wegen op uw begroting als kmo.

Om die reden worden op alle bevoegdheidsniveaus (gewestelijk, federaal, Europees) inspanningen geleverd om u te ondersteunen.

Opgelet: de onderstaande lijst beoogt niet exhaustief te zijn, maar geeft u een idee van de belangrijkste bestaande initiatieven. Wij verzoeken u om rechtstreeks een kijkje te nemen op de websites van de betrokken overheden voor nadere inlichtingen.

Op gewestelijk niveau:

Vlaanderen

Advies, bewustmaking en opleiding

 • VLAIO

  De website van VLAIO is het referentieplatform van het Vlaams Gewest om u alles te weten over de Vlaamse initiatieven voor de ondersteuning en begeleiding van kmo's inzake cyberveiligheid: advies, getuigenissen, opleidingen, subsidies, enz.

Subsidies

Brussel

Advies, bewustmaking en opleiding

 • Hub.Brussels

  Hub.Brussels is het referentieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ondernemingen te begeleiden, met name bij hun digitalisering.
   

 • Digitalcity.Brussels

  Digitalcity.brussels is de pool opleiding-werk voor digitale beroepen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als werkgever biedt het u een waaier aan opleidingen die zijn aangepast aan de behoeften van uw medewerkers, met het oog op de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden, met name met betrekking tot cyberveiligheid en de AVG .

Subsidies

Wallonië

 

Advies, bewustmaking en opleiding

 • Keep it secure (Digital Wallonia)

  "Keep it secure" (KIS) is het instrument van Digital Wallonia om de informatiebeveiliging van kmo's in Wallonië te bevorderen. Het omvat bewustmakings- en opleidingsinitiatieven, naast een labelingsysteem bestemd voor dienstverleners op het gebied van cyberveiligheid, zodat zij hun vaardigheden kunnen aantonen en het vertrouwen kunnen versterken.

 

Subsidies

 

Op Europees niveau:

De Europese Unie stelt ook een aantal initiatieven voor om kmo's te ondersteunen, met name op het gebied van digitalisering en cyberveiligheid.

Tot slot biedt ook Cybersecurity Coalition, waarin overheidsinstanties, particuliere ondernemingen en de academische wereld samenwerken, de Belgische kmo's een reeks adviezen, instrumenten en hulpmiddelen aan op het gebied van cyberveiligheid.