1. 1 Inleiding
 2. 2 Vragen
 3. 3 Resultaten
1 of 3 (0%)
Thema 1: Inventariseren en analyseren: bekijk hoe u er voor staat

Om zijn burcht goed te beschermen en de juiste verdedigingslinies te vormen, moest een heer in de middeleeuwen eerst een beschermingsperimeter afbakenen en een inventaris opmaken van de bezittingen en personen die beschermd moesten worden. Hij maakte vervolgens een analyse van zijn strijdkrachten, de mogelijke bedreigingen voor zijn domein en de beste middelen om de impact van een vijandelijke aanval te beperken.

In uw onderneming gaat het er ook zo aan toe. Om uzelf goed te kunnen beschermen, moet u in de eerste plaats een goede kennis hebben van uw omgeving. Verwacht niet dat een externe expert uw organisatie beter begrijpt dan u!

Maak om te beginnen een inventaris op van uw activa en uw belangrijke informatie . Vergeet ook niet de wettelijke verplichtingen die op uw onderneming rusten, na te leven en alle garanties voor ernst te bieden aan uw klantenkring, om uw e-reputatie hoog te houden.

afbeelding ter illustratie

 

Op basis van een correct uitgevoerde inventaris kunt u nu twee soorten analyses uitvoeren:

 • Risicoanalyse : Stel uzelf de vraag of u de risico's die uw onderneming loopt, kunt identificeren en denk na over de manieren om die terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Bent u zich bewust van de sancties die van toepassing kunnen zijn op uw onderneming als u niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen die vereist zijn krachtens de AVG ?
   
 • Effectbeoordeling : Als we het over IT hebben, hebben we het ook over gegevensverwerking, die soms ook persoonsgegevens omvat. Stel uzelf nu de volgende vraag: kent u de impact van uw activiteiten op de rechten en vrijheden van de personen van wie u de gegevens verwerkt? En hoe zult u ten aanzien van de gegevensbeschermingsautoriteit kunnen bewijzen dat u de nodige en evenredige voorzorgsmaatregelen heeft genomen?
afbeelding ter illustratie

Om te onthouden

 • Middeleeuwse burcht:  
  • Opstellen van een inventaris: wat moet ik beschermen?
  • Analyse van de vijandelijke behoeften en tactieken om de verdediging aan te passen en te zorgen voor een doeltreffende bescherming.
  • Om de handel te bevorderen, moest ook aandacht worden besteed aan de behoeften van de klanten in andere steden.
 • Cyberveiligheid van uw onderneming:
  • Stel een inventaris op: wat moet ik beschermen?
  • Stel analyses op:
   • Risicoanalyse : waartegen/tegen wie moet ik me beschermen? Zijn mijn hulpmiddelen aangepast aan mijn behoeften?
   • Effectbeoordeling : welk effect hebben mijn gegevensverwerkingen op de rechten en vrijheden van de betrokkenen?
  • Leef alle wettelijke verplichtingen en garanties voor ernst na: is mijn website conform de vereisten en biedt ze alle verplichte informatie aan het publiek?