De ontwikkeling van de digitale ruimte gaat gepaard met verschillende risico’s/gevaren zodra men het internet gebruikt om te communiceren, handel te drijven enz. De communicatie- en uitwisselingsmiddelen evolueren en tegelijkertijd verschijnen er nieuwe, steeds complexere fenomenen zoals cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit bedreigt de informatieveiligheid, die twee aspecten omvat:

  • fysiek: de informatieveiligheid wordt geconfronteerd met sociale spitstechnologie, gekenmerkt door het bemachtigen van informatie op illegale wijze volgens vier grote methodes (de telefoon waarbij de kwaadwillige persoon zich voordoet als een legitiem persoon om informatie in te winnen, het internet waarbij hij zich voordoet als een technicus om paswoorden los te krijgen, de post waarbij hij een “officiële” brief verstuurt met een onrechtmatig toegekende autoriteit van een erkende instelling en ten slotte het rechtstreeks contact waarbij hij legitiem overkomt om beter te bedriegen).
  • virtueel: informaticapiraterij vormt de grootste bedreiging.

Overigens worden talrijke gewoontes uit het dagelijkse leven van de mens gemakshalve geïnformatiseerd (online betalingen/overschrijvingen, communicatie met de administratie, online boekingen, enz.). De EU hecht bovendien veel belang aan de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) gezien het aandeel dat dit in het bbp van de lidstaten vertegenwoordigt. Cybercriminaliteit vormt immers een zeer schadelijk fenomeen voor onze economie die hoe langer hoe meer het digitale systeem gebruikt. Tot slot bestaan er verschillende soorten cyberinbreuken gaande van illegale handelspraktijken en kindermisbruik tot illegaal downloaden en informaticapiraterij.

Meer weten...

Wilt u meer weten over cybercriminaliteit en u beter beschermen tegen de risico’s van het internet, raadpleeg de “Gids voor internetgebruikers” en neem kennis van de veiligheidstips op de portaalsite “Safeonweb.be”.

Laatst bijgewerkt
10 maart 2022