Creaties die tot stand komen in dienstverband enerzijds en op bestelling anderzijds, vormen twee specifieke situaties, die in het kader van de intellectuele rechten vrij gelijklopend worden behandeld. In het geval van een arbeidsovereenkomst komt de creatie steeds tot stand in het kader van een relatie van ondergeschiktheid – een bediende/arbeider werkt onder het gezag van zijn werkgever –, terwijl in het geval van een bestelling, betreffende samenwerking of onderzoek en ontwikkeling, de creatie werd verricht door iemand (een persoon, een ontwerpbureau, ...) die een onafhankelijke positie inneemt ten aanzien van de opdrachtgever. 

De Belgische wetten over intellectuele rechten voorzien voor deze twee situaties in specifieke oplossingen, naargelang het recht van intellectuele eigendom dat in het geding is. Staat hierover niets vermeld in de wet, dan is het raadzaam om het eigendomsrecht op de creatie bij overeenkomst te regelen, in het belang van de rechtszekerheid. Zelfs wanneer de wet de kwestie regelt, is een duidelijke en uitdrukkelijke contractuele regeling ten zeerste aan te bevelen.

Laatst bijgewerkt
25 juni 2024