Als vennootschap voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten of collectieve beheerorganisatie met een bijkantoor in België bent u verplicht om een boekhouding te voeren in overeenstemming met de wetgeving.

De wetgeving in verband met de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de te verschaffen informatie is complex en sommige bepalingen zijn voor interpretatie vatbaar. Daarom heeft de FOD Economie guidelines opgesteld die in precieze maar eenvoudige bewoordingen uitleggen wat vereist is op het vlak van boekhouding en transparantie.

Hoe een correcte boekhouding voeren?

Wat zijn de specifieke kenmerken met betrekking tot het schema van de jaarrekeningen van de beheersvennootschappen?

Welke financiële informatie moet u opnemen in het jaarverslag?

Hoe stelt u uw rekeningen op?

U vindt de antwoorden op die en andere vragen in de boekhoudkundige guidelines voor vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten en collectieve beheerorganisaties met een bijkantoor in België. Die guidelines helpen u om een boekhouding te voeren volgens de wetgeving. Ze dragen ook bij tot een grotere uniformiteit in de praktijken van de beheersvennootschappen.

Download de guidelines (PDF, 506.12 KB)

Laatst bijgewerkt
13 februari 2024