Table of Contents

  Door voortdurende technologische evoluties staat het Europees telecomlandschap voor enorme uitdagingen. Tijdens het Belgische voorzitterschap zet de FOD Economie zich actief in om die diverse en complexe uitdagingen aan te pakken en de bredere doelstellingen van het Digital Decade Policy te helpen verwezenlijken. De focus van die inspanningen  ligt op het faciliteren van een digitale transitie die niet alleen technologisch vooruitstrevend is, maar tevens duurzaam en mensgericht.

  Het Belgische voorzitterschap draagt actief bij aan het verwezenlijken van de EU-ambitie om vooruitgang te boeken in zowel de groene als de digitale transitie. Daarbij zet het zich in om klimaatneutraliteit te bevorderen en de leidende positie in het digitale domein te behalen. In lijn met de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen staat de burger centraal  in de digitale transformatie. 

  Met de ambitieuze doelstellingen van het beleidsprogramma voor het digitale decennium in het achterhoofd worden onder andere volgende dossiers nauwgezet opgevolgd : het 2030 Digital Policy Programma, de Gigabit Infrastructure Act (GIA), CEF digital en andere telecom-gerelateerde onderwerpen bij digitale partnerschappen. 

  Bovendien brengt het voorzitterschap ook het debat over de toekomst van de telecomsector en de evaluatie van het programma voor het radiospectrum-beleid op gang .  

  Zowel de onderhandelingen over de gigabitinfrastructuur als het debat over de toekomst van de telecomsector worden ondersteund door de FOD Economie.

  Tijdens het Belgische voorzitterschap wordt nauw samengewerkt tussen diverse belanghebbenden om te zorgen voor een samenhangend beleid dat niet alleen de concurrentiepositie van Europa versterkt, maar ook bijdraagt aan een duurzaam, innovatief en weerbaar digitaal ecosysteem. 

  Binnen de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie ondersteunt de afdeling Telecommunicatie de onderhandelingen over de Verordening Gigabitinfrastructuur en het debat over de toekomst van de telecomsector . Die inspanningen worden geleid door hetBelgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en de Permanente Vertegenwoordiging. 

  In samenwerking met het Kabinet van de minister van Telecommunicatie en het BIPT, draagt de FOD Economie ook bij aan de organisatie van een High-Level Post en e-commerce conferentie waar nationale en internationale stakeholders worden samengebracht om interactieve discussies op hoog niveau te faciliteren over de noodzaak van een nieuwe postdienstenrichtlijn. 

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2024