Table of Contents

  Het Belgian Energy Data Overview geeft een overzicht van de meest recente officiële beschikbare gegevens over de energiemarkt in België. Het wordt twee keer per jaar gepubliceerd:

  • vroege maar voorlopige gegevens worden gepresenteerd in de zomer volgend op het jaar van interesse;
  • verfijnd tot definitieve gegevens in de winter, met een tijdsverschil van iets meer dan een jaar ten opzichte van het referentiejaar. 

  De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is als enige verantwoordelijk is voor de voorlopige gegevens die in de zomer worden gepubliceerd. De gegevens die onder de regionale bevoegdheid vallen (voornamelijk de gegevens over hernieuwbare energiebronnen, behalve offshore windenergie en biobrandstoffen) werden door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie geschat zonder validatie door de regionale instanties. Die voorlopige gegevens zijn echter een eerste betrouwbare schatting, aangezien er de voorbije jaren een maximale afwijking van ongeveer 1 procentpunt werd vastgesteld.

  Raadpleeg de Belgian energy data Overview – winter 2024 (PDF, 6 MB)

  PowerPoint presentatie (PDF, 1.32 MB)

  Toegang tot de ruwe gegevens (XLSX, 280.44 KB)

  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2024