De rechten van kmo’s bij hun kredietaanvraag worden op de pagina de wet over kmo-financiering in detail uiteengezet.

Een algemeen overzicht van de rechten en tools van kmo’s bij een kredietaanvraag vindt u op de pagina Krediet aanvragen voor uw kmo: rechten en tools.

Het bankkrediet is echter niet de enige manier om een financiering te bekomen. Om uw ondernemingsproject te verwezenlijken, kunt u naast het bankkrediet kiezen tussen verschillende financieringsmiddelen zoals eigen inbreng of kapitaal van externe investeerders. De financiering is vaak een combinatie van verschillende middelen.

Eigen inbreng

De eigen middelen zijn de meest stabiele financiering voor een onderneming; dat vast kapitaal geeft de onderneming “zuurstof” wanneer de resultaten tegenvallen. De financiering met eigen vermogen is belangrijk omdat ze de solvabiliteit van de onderneming verhoogt. De solvabiliteit is de mogelijkheid om de schulden terug te betalen.

Externe financieringsbronnen

Als voor uw activiteit een zeker kapitaal nodig is, kunt u een beroep doen op externe investeerders:

 • publieke of privérisicokapitaalfondsen,
 • Business Angels,
 • crowdfunding,
 • crowdlending,
 • enz.

Die investeerders kunnen u geldelijke middelen (contant) of middelen in natura (machines, gebouw, ...) verstrekken. Als tegenprestatie worden ze vennoten of aandeelhouders van uw onderneming. U staat dan niet meer alleen aan het roer en moet inspraak dulden in het dagelijks bestuur of in de strategie van de onderneming.

De federale regering heeft verschillende maatregelen ingevoerd om investeringen in startende kleine ondernemingen en in kleine groeibedrijven te stimuleren, waaronder de tax shelter voor start-ups en scale-ups. Het gaat over een belastingvermindering in de personenbelasting voor personen die in aandelen in het kapitaal van startende vennootschappen of kleine groeibedrijven investeren.

Er bestaan ook gewestelijke maatregelen om de toegang tot fondsen van derden te vergemakkelijken.

Gewestelijke financieringsinstrumenten

De gewestelijke overheid helpt bij de financiering van zelfstandigen en kmo’s met financieringsinstrumenten die zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfases van bedrijven: oprichting, innovatie, ontwikkeling, internationalisering en overname of overdracht, zoals:

 • achtergestelde leningen ter aanvulling van bankleningen;
 • borgstellingen voor bankleningen;
 • financieringen van risicokapitaal in partnerschap met financierings- en beleggingsvennootschappen;
 • specifieke producten voor zeer kleine ondernemingen.

Om meer te weten over de gewestelijke financieringsinstrumenten en aanspreekpunten, raadpleeg de webpagina Steun aan Ondernemingen.

Microfinanciering

Als ondernemer kunt u niet altijd een financiering krijgen van uw bank. Daarvoor bestaan diverse redenen:

 • uw persoonlijke situatie is complex,
 • de sector wordt als riskant beschouwd,
 • uw project heeft nog geen trackrecord (voor startende ondernemingen)
 • u hebt geen eigen inbreng of garanties.

Er zijn echter alternatieve oplossingen die het mogelijk maken om ondanks de bovengenoemde situaties toch een financieringsoplossing te vinden: microfinanciering. Lees er alles over op de website financieringvanondernemingen.be van Febelfin.

Subsidies

De overheid kan de opstart en/of uitbouw van kleine ondernemingen ondersteunen met o.m. premies en subsidies. Hun belangrijkste voordeel is dat ze niet moeten worden terugbetaald en dat ze, in tegenstelling tot andere financieringswijzen, geen intrestkosten met zich meebrengen. De gewesten bieden verschillende steunmaatregelen aan voor investeringen, aanwerving, adviesverlening, opleiding, export, onderzoek & ontwikkeling, milieu-investeringen, … U vindt nuttige informatie op de webpagina Steun aan ondernemingen.

De Europese financieringsmogelijkheden

De Europese Unie kent verschillende soorten financiële steunmaatregelen voor kmo’s en zelfstandigen, naargelang de gewenste financieringsvorm, het soort onderneming of investering, en het nodige bedrag alsook ondersteunings- en begeleidingsinstrumenten voor kmo’s. Voor meer informatie raadpleeg de rubriek Europese initiatieven en steun voor ondernemingen.

Verdere uitleg over de verschillende financieringsmogelijkheden voor uw bedrijf vindt u in de brochure Zelfstandige worden.

Laatst bijgewerkt
15 december 2023