Table of Contents

  De Economische Inspectie ziet onder andere toe op de naleving van anti-witwasverplichtingen (preventiemaatregelen) door een aantal beroepsgroepen. Het betreft onder meer:

  • dienstverleners aan vennootschappen;
  • vastgoedmakelaars;
  • handelaren in diamant;
  • de handelaars en tussenpersonen in de kunst- en antieksector;
  • de professionele voetbalclubs.

  Wanneer inbreuken worden vastgesteld op de preventieve anti-witwasverplichtingen (let op: het betreft geen vaststellingen van witwaspraktijken), kan de dienst Sancties & Juridische Geschillen van de Economische Inspectie op grond van artikel 132 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: de wet) overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete.

  De wet voorziet dat de beslissingen tot het opleggen van administratieve geldboetes gepubliceerd moeten worden op de website van de FOD Economie (artikel 135, § 3). De bekendmaking moet minstens volgens gegevens bevatten:

  • informatie over de soort en aard van de inbreuk;
  • de identiteit van de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersonen .

  Deze publicatie dient dus in principe nominatief te zijn. Op de publicatie zelf en de nominatieve publicatie zijn een beperkt aantal uitzonderingen mogelijk.

  Er kan ook een tijdelijk uitstel van bekendmaking worden voorzien, totdat de redenen voor de niet-bekendmaking ophouden te bestaan.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Sancties & Juridische Geschillen van de Economische Inspectie via amendes-geldboetes@economie.fgov.be.

  Datum beslissing

  Referentie / betrokkene

  Inbreuk(en)

  Sector

  Bedrag

  Beroep

  31 augustus 2023

  AP-SC-001473 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • geen anti-witwasverantwoordelijke (artikel 9 van de Wet);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet; artikel 14 van het Reglement van 7 oktober 2013);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder tijdige identificatie klant (artikelen 21, 26, 30 en 60 van de Wet; artikelen 3 en 4 van het Reglement van 7 oktober 2013);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet; artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020; artikelen 3 en 4 van het Reglement van 7 oktober 2013);
   • uitvoeren van verrichting zonder (tijdige) identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet; artikelen 5 en 6 van het Reglement van 7 oktober 2013; artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 27, 30 en 60 van de Wet; artikelen 5 en 6 van het Reglement van 7 oktober 2013; artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet).

  Diamant

  84.520 euro

  Termijn lopende

  31 augustus 2023

  AP-SC-001125 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3°, 9, §2 en 11 van de Wet);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder (tijdige) verificatie identiteit klant (artikelen 19, 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder (tijdige) identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 19, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020; artikelen 5 en 6 van het Reglement van 7 oktober 2013);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 19, 23, 27, 30 en 60 van de Wet; artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet).

  Diamant

  42.520 euro

  Termijn lopende

  22 juni 2023

  AP-SC-001921 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet);
  • geen anti-witwasverantwoordelijke (artikel 9, § 2 van de Wet);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet);
  • Dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 21, 23, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet).

  Dienstverlener aan vennootschappen

  6.790 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001191 (anoniem)

  • Dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie en verificatie identiteit klant (artikelen 19, 21, 26, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie en verificatie identiteit van de lasthebbers (artikelen 19, 22, 26, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 19, 23, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 34, § 1 en 60 van de Wet).

  Dienstverlener aan vennootschappen

  1.650 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001442

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet);
  • geen anti-witwasverantwoordelijke (artikel 9, § 1 van de Wet);
  • Dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder bewaring bewijsstukken van verificatie identiteit klant (artikelen 19, 21, § 1, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder bewaring bewijsstukken van verificatie identiteit van de lasthebbers (artikelen 19, 22, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 19, 23, § 1, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 34, § 1 en 60 van de Wet).

  Dienstverlener aan vennootschappen

  1.030 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001442 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet);
  • geen anti-witwasverantwoordelijke (artikel 9, § 1 van de Wet);
  • Dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder bewaring bewijsstukken van verificatie identiteit klant (artikelen 19, 21, § 1, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder bewaring bewijsstukken van verificatie identiteit van de lasthebbers (artikelen 19, 22, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 19, 23, § 1, 26, 30 en 60 van de Wet);
  • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 34, § 1 en 60 van de Wet).

  Dienstverlener aan vennootschappen

  1.030 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001928 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • -dossiergebonden inbreuken:
  • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 21, 26, 30 en 60 van de Wet);
  • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • uitvoeren van verrichting zonder voldoende verificatie identiteit op basis van bewijsstukken en raadpleging informatiebronnen (artikelen 22, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
  • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikel 34, § 1 van de Wet).

  Dienstverlener aan vennootschappen

  1.040 euro

  Neen

  16 maart 2023

  AP-SC-001511 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 21, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  243.66 euro

  Neen

  20 april 2023

  AP-SC-001301 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);

  Dienstverlener aan vennootschappen

  870 euro

  Neen

  27 februari 2023

  AP-SC-000780 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • geen anti-witwasverantwoordelijke (artikel 9 van de Wet);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 21, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet).

   

  2.700 euro

  Neen

  25 april 2024

  AP-SC-004032 (anoniem)

  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 19, 21, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 19, 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 19, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 19, 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)
   • Nalaten een verdachte transactie te melden aan het CFI (artikel 47 van de Wet)

  Diamant

  30.000 euro

  Neen

  9 februari 2023

  AP-SC-000862 (anoniem)

  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 21, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 34, § 1, 35 en 60 van de Wet).
   • het vermelden van de nummers vand e financiële rekeningen waarlangs het bedrag werd/zal worden overgemaakt alsook de identiteit van de houders (artikel 66, §2 van de Wet, artikel 21 van het Reglement)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  7.520 euro

  Neen

  5 juli 2023

  AP-SC-001898 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet);
  • Dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen(artikelen 21, 23, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet).

  Dienstverlener aan vennootschappen

  750 euro

  Neen

  11 september 2023

  AP-SC-002228 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)
   • Nalaten van een specifieke analyse van atypische verrichtingen (artikel 45 van de Wet)
   • Nalaten een verdachte transactie te melden aan het CFI (artikel 47 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  4.510 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001187 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • Verificatie vand e rekeningen van de lasthebbers (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

   

  3.080 euro

  Neen

  23 september 2023

  AP-SC-001512 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  2.540 euro

  Neen

  23 augustus 2023

  AP-SC-002229 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet);
  • Dossiergebonden inbreuken:
   • bewaren van een kopie van de bewijsstukken en informatiebronnen ter verificatie identiteit van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 21, 26, 30 en 60 van de Wet, artikel 2 en 3 van het Reglement);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigde (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen(artikelen 21, 23, 27, 30 en 60 van de Wet);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet).

  Vastgoed

  2.330 euro

  Neen

  9 juni 2023

  AP-SC-001558 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • Verificatie vand e rekeningen van de lasthebbers (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  2.210 euro

  Neen

  11 januari 2024

  AP-SC-002611 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 19, 21, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 19, 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 19, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 19, 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Diamant

  1.930 euro

  Neen

  2 oktober 2023

  AP-SC-002499 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Vastgoed

  1.830 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001191 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet

  Dienstverlener aan vennootschappen

  1.650 euro

  Neen

  18 oktober 2023

  AP-SC-000088 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

   

  1.270 euro

  Neen

  17 januari 2024

  AP-SC-002988 (anoniem)

  • onvoldoende opleiding van het personeel (artikelen 8, § 2, 3° en 11 van de Wet);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting met ontbrekende bewijsstukken of zonder raadpleging informatiebronnen (artikelen 23, 27, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement);

  Dienstverlener aan vennootschappen

  1.000 euro

  Neen

  9 juni 2023

  AP-SC-001167 (anoniem)

  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  580 euro

  Neen

  9 juni 2023

  AP-SC-001284 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Vastgoed

  540 euro

  Neen

  15 mei 2023

  AP-SC-001762 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  430 euro

  Neen

  15 mei 2023

  AP-SC-001761 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Vastgoed

  260 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001365 anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Vastgoed

  220 euro

  Neen

  23 februari 2023

  AP-SC-001022 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder verificatie identiteit klant (artikelen 21, 27, 30 en 60 van de Wet en artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  210 euro

  Neen

  22 juni 2023

  AP-SC-001577 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • Reglement van 1 juli 2020);
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Dienstverlener aan vennootschappen

  2.040 euro

  Neen

  9 juni 2023

  AP-SC-001289 (anoniem)

  • geen procedure van risicoanalyse van de verrichtingen (artikel 8 van de Wet en de artikelen 4 en 6 van het Reglement van 1 juli 2020) of de algemene risicobeoordeling (bedoeld in artikel 16 van de Wet) werd niet gedocumenteerd, bijgewerkt of ter beschikking gehouden (artikel 17 van de Wet en artikel 3 van het Reglement van 1 juli 2020);
  • dossiergebonden inbreuken:
   • uitvoeren van verrichting zonder voldoende identificatie klant (artikelen 22, 26, 30 en 60 van de Wet);
   • Verificatie van de identiteit van de lasthebbers (artikelen 22, 27, 30, 60 van de Wet)
   • uitvoeren van verrichting zonder identificatie van de uiteindelijke begunstigden (artikelen 21, 23, 26, 30 en 60 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van het Reglement van 1 juli 2020);
   • het niet nemen van passende maatregelen om de kenmerken van de client en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de verrichting te beoordelen (artikelen 19, 34, § 1, 35 en 60 van de Wet)

  Human Resources

  2.040 euro

  Neen

  Wetgeving in de tabel:

  • de Wet:
   de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
  • Reglement van 19 april 2023 aangaande antiquairs en kunstgalerijen:
   het reglement van 19 april 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande antiquairs en kunstgalerijen;
  • Reglement van 19 april 2023 aangaande entrepots:
   het reglement van 19 april 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande entrepots;
  • Reglement van 19 april 2023 aangaande veilinghuizen:
   het reglement van 19 april 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande veilinghuizen;
  • Reglement van 20 maart 2023 aangaande professionele topvoetbalclubs:
   het reglement 20 maart 2023 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande professionele topvoetbalclubs;
  • Reglement van 1 april 2022:
   het reglement 1 april 2022 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars;
  • Reglement van 26 mei 2021:
   het reglement van 26 mei 2021 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande leasingondernemingen;
  • Reglement van 31 juli 2020:
   het reglement van 31 juli 2020 ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande ondernemingen die adressen verschaffen;
  • Reglement van 1 juli 2020:
   het reglement van 1 juli 2020 genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169 §3 van de programmawet van 2 augustus 2002;
  • Reglement van 7 oktober 2013:
   het reglement van 7 oktober 2013 genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002;
  • Reglement van 30 juli 2013:
   het reglement van 30 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande vastgoedmakelaars.
  Laatst bijgewerkt
  5 juni 2024