Ad hoc sectoranalyses

Zoals het Sectoraal panorama aantoont, kunnen de economische prestaties sterk verschillen tussen de sectoren onderling. Om die reden brengt de FOD Economie ad hoc sectorale studies uit. Deze kunnen over een specifieke markt of sector gaan of over een globaal thema (bv. de rigiditeit van de arbeidsmarkt).

Het is in deze context dat er een gemeenschappelijk project tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie over de sectorale analyses van de conjunctuur in het leven werd geroepen.

Ze omvatten een inleidend hoofdstuk dat de internationale context herneemt en ook de economische vooruitzichten op korte termijn.

In het tweede hoofdstuk worden de kortetermijnstatistieken behandeld. Deze statistieken werden opgesteld door de AD Statistiek-Statistics Belgium (omzet, investeringen, industriële productie en demografie van bedrijven) of door andere instellingen (de NBB voor de conjunctuurcurve, de RVA voor werkgelegenheid en het Instituut voor de Nationale Rekeningen voor buitenlandse handel).

Ten slotte worden specifieke indicatoren, indien die relevant zijn om sectorale dynamieken van de economie te beoordelen, aangehaald in het derde hoofdstuk.

De gezamenlijke rapporten onderzoeken: