Aardgas is methaangas (CH4) dat gedurende eeuwen is gevormd uit overblijfselen van levende organismen. De verbranding ervan wekt energie op die kan gebruikt worden voor allerlei toepassingen, zoals de verwarming van woningen, industrie en elektriciteitsproductie. Aardgas dekt in België meer dan 25 % van het primaire energieverbruik.

België ligt op het knooppunt van het aardgastransport in Noordwest-Europa, waar zich de voornaamste aardgasmarkten van Europa bevinden. Het gastransport gebeurt via pijplijnen en gastankers. België heeft een dicht netwerk van pijplijnen, ongeveer 4.000 km lang. Gastankers voeren lng (liquified natural gas of vloeibaar gemaakt aardgas) aan via Zeebrugge. Om aardgas vloeibaar te maken, wordt het afgekoeld tot -162 °C bij normale luchtdruk. Tijdens dat proces wordt het volume 600 keer kleiner zodat het gemakkelijker over zee getransporteerd kan worden.

Aardgas kan ook in België opgeslagen worden om de grote schommelingen in het aardgasverbruik naargelang het seizoen op te vangen. In de lente en de zomer wordt er meer gas ingevoerd dan er wordt verbruikt en wordt het overschot opgeslagen. In de winter wordt er minder gas geïmporteerd dan er wordt verbruikt en kunnen de opgeslagen voorraden worden aangesproken om aan de grote vraag te voldoen.

Laatst bijgewerkt
1 augustus 2019