Search results

  1. Eine Studie bewertet die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Wirtschaftsregulierung in Bereichen wie geistiges Eigentum, Verbraucherschutz, Wettbewerb, Versicherungen etc. Auf dieser Seite
  2. De goede werking van de goederen- en dienstenmarkten draagt bij tot het concurrentievermogen van onze economie. Het Prijzenobservatorium startte daarom in 2014 met een jaarlijkse horizontale screening van
  3. De horizontale screening van marktsectoren 2016, opgesteld door het Prijzenobservatorium toont een uitgebreide stand van zaken over de mededinging van de verschillende markten van goederen en diensten in
  4. De goede werking van de goederen- en dienstenmarkten draagt bij tot het concurrentievermogen van onze economie. Het Prijzenobservatorium voert daarom jaarlijks een horizontale screening uit van de