Search results

  1. Le 26e numéro du Carrefour de l’Économie met l'accent sur : Un avenir pour l’hydrogène en Belgique ? Également dans ce numéro : Le droit de l’insolvabilité : des origines à la crise de la Covid -19 De
  2. Le 25e numéro du Carrefour de l’Économie met l'accent sur : Les PME belges, moteurs de la transition durable Également dans ce numéro : La lutte contre les barrières comm erciales dressées par les pays
  3. Le 24e numéro du Carrefour de l’Économie met l'accent sur : Het EU-VK handelsakkoord en de gevolgen voor bedrijven Également dans ce numéro : Microdata voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek
  4. In het 23e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Statbel Datalab: een nieuwe manier van werken De evenredigheidsrichtlijn ATHENA Verder in dit nummer: Uitvoeropportuniteiten bij
  5. Le 21e numéro du Carrefour de l’Économie met l'accent sur : De la précarité à la vulnérabilité énergétique Également dans ce numéro : De integratie van de deeleconomie in de openbare statistieken Les PME
  6. De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte mededinging op de marktwerking vertonen en daarom extra aandacht van de overheid vragen (met het oog op een